Lékařsko-medicínský překlad

Dnes se nám ozval klient z oblasti medicínské techniky. Klient žádal informace ohledně technických překladů lékařských manuálů z angličtiny. Jednalo se o klienta, se kterým jsme byli již v jednání přibližně před šesti týdny. Tento klient si toho času, nechal vypracovat finanční nabídku na překlad celkem třech manuálů z oblasti medicínské techniky, v rozsahu 186 stran – a pak následovala pauza. Nyní s klienty ozval a žádal překlad prvního z manuálů do příštího pátku jednalo se o manuál čítající 67 normovaných stará na a objednávka padla již tento pátek tak aby mohl být manuál během následujících sedmi kalendář týdnu dobře zpracován.

Lékařsko-medicínský překlad: termín standard

Bylo dostatek času potřebuju tohoto manuálu v rámci medicínské techniky bude následovat překlad dalších dvou manuálů a to zřejmě již v příštím týdnu. Tyto manuály čítají něco přes 120 normovaných stran a jejich překlad proběhne pravděpodobně v období deseti až 14 dnů překlad z češtiny do angličtiny. U technických záležitostí, zejména překladu z medicínské techniky, provádí expertní tým buď lékařů nebo techniku specialistů, s dlouholetou překladatelskou praxi v oblasti medicínsko-lékařských technických překladů.

Lékařsko-medicínský technický překlad: pokračování

Koncem června pak práce na manuálech z oblasti medicíny pokračuje. Překládáme, mimo původní 1 + 2 manuály, také další 2, a očekává se nárůst v této oblasti až na 1000 stran pro téže klienta. Zajímavostí  zůstává, že klient opět dodává pouze PDF formáty. My tyto formáty před samotným překladatelských zpracováním konvertujeme do .docx a po překladu, jsou opět rekonvertovány.

 

Žádáte-li Lékařsko-medicínský překlad: kontaktujte nás prosím ZDE.

Překlad lékařských zpráv do němčiny

Dnes v úterý jsme zpracovávali velmi rychlý překlad dvou lékařských zpráv do německého jazyka. Jednalo se o jednu propouštěcí zprávu a jednu zprávu potvrzení praktického lékaře. Jednalo se o požár požadavek Express na překlad lékařských zpráv, pro zákazníky požadující lékařské zprávy: 1. pro účely další léčby v německém jazyce, a 2. pro účely zaměstnání v Německé spolkové republice.

Překlad lékařských zpráv do němčiny

Překlady jsme přijali dnes dopoledních hodinách a překlady byly předány vyhotoveny realizovány v odpoledních hodinách. Klienti žádali překlady expres do německého jazyka od německého jazyka. Žádali si překlad s kulatým razítkem a bylo je vyhověno. Překlady zpracoval německý lékař a německá lékařka a byly opatřeny razítkem českého soudního znalce.

Žádáte-li překlad lékařské zprávy do německého jazyka – kontaktujte nás prosím ZDE.

Překlad lékařské zprávy: němčina

Dnes jsme přijali požadavek na další překlad expresní lékařské zprávy tentokrát do německého jazyka Klientka nás žádala o přeložení lékařské zprávy lékařem jednou se o krátkou lékařskou zprávu z oboru očního lékařství

Překlad lékařské zprávy: němčina

Klientka překlad zprávy žádala pravděpodobně pro německého zaměstnavatele. Klientce jsme vyhověly a zakázku jsme přijali ve 12 hodin a 30 minut. Zakázka byla zrealizována do 120 minut – jednalo se tedy o expresní překlad lékařské zprávy do německého jazyka. Mimo překlad lékařské zprávy v kratším rozsahu, např. 0,5 normované strany do 120 minut, je za expresní překlad považován, také překlad např. 5 normovaných stran za čas kratší, než cca 24 hodin: obecně. Nicméně záleží na času přijetí a času startu zakázky, neboť doba 24 hodin na překlad 5 normovaných stran, může být zpravidla dostatečnou na standardní realizaci. Překlad vypracovala naše paní lékařka působící zuby klinická lékařská německé klinice v Dieseldorfu.

Žádáte-li překlad lékařské zprávy v oboru: němčina – kontaktujte nás prosím ZDE.