Překlady angličtiny a formátovací služby

Překlady angličtiny a formátovací praxe, jsou součástí překladatelské činnosti česko-anglického týmu. Ten uskutečňuje nejenom překlad jako součást většiny realizovatelných úkonů s daty a soubory, ale také další práce s texty e jejich grafickou úpravou. V případě souborů pro překlad do angličtiny, poskytujeme o těchto klientům:

 • Statistiku o datech v souboru/souborech
 • Zpracování souboru/souborů na přání klienta
 • Export a reimport dat
 • Překlady angličtiny a formátovací služby: PDF

Význačná část formátování probíhá na souborech ve formátu PDF, jak těch originálncíh, tak neoriginálních, se kterými nás oslovují někteří klienti, který originál PDF z nějakého důvodu před překladem do angličtiny, postrádají.

Klientům v tomto mimo zmíněný překlad případě poskytujeme:

 • Dodání statistiky dat ze souboru (počty znaků, úhozů, a dalších celků nebo fragmentů)
 • Export, filtraci duplicitních dat a následný reimport
 • Přípravu dokumentu pro následný překlad
 • Žádaný překlad do angličtiny
 • Finální úpravu formátu pro výstup, shodnou s formátem na vstupu

Překlady angličtiny: projekt pro více jazyků

Poslední nejrozsáhlejší úkony tohoto druhu jsme prováděli (překlad do angličtiny, švédštiny a ruštiny, maďarštiny, polštiny, němčiny, češtiny a slovenštiny) na lékařských souborech, který obsahoval duplicity cca o dalších 100 % textu (některé texty i 4 x). Po odstranění duplicit, ze souboru 363 normovaných stran vyšel celek o obsahu 170 normovaných stran + další samostatné soubory. Klient obdržel před samotným překladem nejprve soubory po dstranění duplicit a posléze se přistoupilo k samotnému překladu.

Překlady angličtiny: zvláštní přání

Klientovým přáním byl re-import přeložených dat do originálních souborů. Odstranění duplicit umožnilo uspořit až 47 % nákladů za překlad. Překlad 363 normovaných stran se realizoval do daných jazyků v rozmezí červen – záři.

Překlady angličtiny: podklady

Další příkladou úpravou, byla příprava podkladů pro překlad uživatelského manuálu do španělštiny. Ten jsme fragmentovali z neoriginálního PDF a do čistého listu byl připraven rozkres formátu. Ten byl předán česko-španělskému překladateli.

Překlady angličtiny: kompletní zpracování

U překladů do angličtiny, norštiny, švédštiny a dalších jazyků, nabízíme komplexnější zpracování souborů, ještě před započetím překladu. Jedná se o vysokou přidanou hodnotu technického charakteru pro všechny naše zákazníky, kteří se s prosbou o překlad či bez ní, obrací na náš technický tým.

Žádáte-li překlady angličtiny či případně souvislé formátovací služby – kontaktujte nás prosím ZDE.

 

Lékařsko-farmaceutické překlady

Lékařsko-farmaceutické překlady: cíle

Lékařsko-farmaceutické překlady: pro farmacii, výzkum, lékařskou jazykovědu. Přechody mezi jazyky: ano. Nejčastější mezijakykové Vědecko-lékařské překlady: angličtina-němčina, angličtina-polština, angličtina-ruština, angličtina-švédština, angličtina-slovenština. Vysoká odborná úroveň farma překladu: ano. Partecipace lékařů v oborech pro vývoj (protetika, imunologie, transplantologie): ano. Nasazení lékaře na projekt: dle aktuální nejlepší možné kapacity.

Lékařsko-farmaceutické překlady: jazykové kapacity

Lékařsko-farmaceutické překlady: čeština, slovenština, angličtina, ruština, francouzština, polština, švédština. Překlady od publikujícíh lékařů, farmaceutů, vědců.

Další kvalitativní vlastnosti dovávaných lékařsko-farmaceutických překladů:

 • Zajištění jazykových předtiskových korektur v daném jazyce: ano.
 • Dodání v termínech: dle rozsahu.
 • Možnost krátkých expresních zakázek: ano.

Lékařsko-farmaceutické překlady: tým

Lékařsko-farmaceutické překlady: 10 lékařů z klinickou praxí žijících v zahraničí (Švýcarsko, Německo, Izrael, Polsko, Rusko, Švédsko) i v ČR. Postup při řízení projektů lékařsko-farmaceutických překladů:

 • příjem informací ohledně požadovaného projektu od zadavatele (rozsah, charakter, zvláštní instrukce pro zpracování lékaři)
 • zhodnocení kompatibility aktuální dostupnosti realizačního týmu lékařů k požadovanému projektu
 • dodání informací klientovi o disponibilitě a kompatibilitě týmu (případně doladění termínů dodání apod.)
 • zadání projektu zadavatelem výkonnému týmu
 • dodržení termínu dodání + předání projektu zadavateli

Žádáte-li lékařsko-farmaceutický překlad, kontakt na tým lékařů je ZDE.

 

 

 

Překlady švédštiny a formátovací služby

Překlady švédštiny a formátovací úkony jsou součástí překladatelské praxe česko-švédského týmu. Ten realizuje překlad jako součást většiny reálných úkonů s daty a soubory. V případě souborů pro překlad do švédštiny, poskytujeme o těchto klientům:

 • Statistiky o datech v souborech
 • Zpracování souborů dle přání klienta
 • Export a import dat

Překlady švédštiny: PDF

Značná část formátování probíhá na souborech ve formátu PDF, jak těch originálních, tak neoriginálních, se kterými nás oslovují někteří klienti, který originál PDF z nějakého důvodu před překladem do švédštiny, postrádají.

Klientům v tomto mimo zmíněný překlad případě nabízíme:

 • Dodání statistiky dat ze souboru (počty znaků, úhozů, slov, a dalších celků nebo jejich částí)
 • Export a filtraci duplicitních dat či dat na přání zákazníka
 • Přípravu dokumentu pro samotný překlad
 • Samotný překlad do švédštiny
 • Finální úpravu formátu pro výstup, shodnou s formátem na vstupu

Překlady švédštiny: úspora

Poslední úkony tohoto druhu jsme prováděli (překlad do ruštiny) na lékařském souboru, který obsahoval duplicity cca ve 100 % případů. Po odstranění duplicit, ze souboru 63 normovaných stran vyšel celek o obsahu 31 normovaných stran + další samostatné soubory.

Překlady švédštiny: další jazyky

Další příkladnou úpravou, byla příprava podkladů pro překlad uživatelského manuálu do španělštiny. Ten jsme fragmentovali z neoriginálního PDF a do čistého listu byl připraven rozkres formátu. Ten byl předán česko-španělskému překladateli.

Překlady švédštiny: technický tým

U překladů do švédštiny, angličtiny, norštiny a dalších jazyků, nabízíme komplexnější zpracování souborů, ještě před započetím překladu. Jedná se o vysokou přidanou hodnotu technického charakteru pro všechny naše zákazníky, kteří se s prosbou o překlad či bez ní, obrací na náš technický tým.

Překlady švédštiny – technické vlastnosti
 • vysoká technická úroveň překladu
 • tým českých a švédských rodilých mluvčích (2 + 5)
 • vysoká výkonnostní norma překlad: až 20 stran denně
 • pokročilé grafické zpracování a IT překlady
 • zpracování unikátních vědeckých projektů v dalších oborech: ano
 • bezkonkurenční cena – bez zprostředkovacích poplatků

Poslední realizace překladů do švédštiny

 • překlady manuálů: vzduchotechnika (grafika + překlad souborů 86 NS)
 • překlady z oblasti farmacie
 • překlady z oblasti medicínské techniky
 • zpracování didaktického manuálu

Žádáte-li překlad do švédštiny či formátovací služby – neváhejte nás kontaktovat.