Překlad do italštiny: objednávka

Nejčastěji E-mailem nebo telefonem, případně osobně – v případě úředně ověřených překladů. Po telefonu lze dohodnout některé podrobnosti, o tom, jak překlad z/do italštiny má vypadat a kolik bude stát. Poté nám zašlete objednávku – taktéž stačí E-mailem – a my se dáme do práce. Ve chvíli termínu předání překladu z/do italštiny, nebo již o něco dříve vás budeme informovat, že překlad je již hotov, nebo jej rovnou zašleme na váš E-mail.

Termíny dodání pro překlad do italštiny

Vždy obsahem individuální dohody v návaznosti na konkrétní text, poptávku. Termíny krátkých překladů: 1 – 2 dny. Delší a dlouhé překlady v řádu dnů-týdnů.

Žádáte-li překlad do italštiny – kontaktujte nás ZDE.

Překlady italštiny – klienti Praha

 
Kdo přesně překlady v Praze (Středočeském kraji) realizuje?

Překlady z nebo do italštiny realizují rodilí mluvčí – překladatelé, zejména překladatel, náš kolega – rodilí mluvčí (a jeho tým italských spolupracovníků), nebo já sám či ještě několik dalších překladatelů italštiny. Záleží na tom, kdo z nás se může zakázce věnovat. Překlady z italského jazyka do češtiny dělají naši překladatelé – odborníci na překladatelskou problematiku ze všech možných oborů – technické návody, právní dokumenty – smlouvy atd.

Kolik máte v Praze na překlady italštiny (ve Středočeském kraji) spokojených zákazníků?

Přesně tolik, kolik jsme si přáli. Za několik let máme již také stálé klienty, kteří překlady poptávají pravidelně, na druhou stranu se ozývají společnosti, které služeb tlumočníka – překladatele italštiny využijí jen jednou za čas.

Malý italsko-český slovníček:
V Ostravě italština nespí! – L´italiano a Ostrava non dorme!
Poptávka – Richiesta
Nabídka – Offerta
Manuály – Manuali
Dokumentace – Documentazione
Papírový dokument – Documento cartaceo
Rodilý mluvčí italštiny – Madrelingua italiano.

Žádáte-li překlad italského jazyka v Praze nebo v jiné lokalitě ČR – k dispozici jsme ZDE.

Překlady do italštiny: statistiky

Probíhají překlady italštiny v Praze více, než v jiných místech ČR?

V některých oborech ano, překladatelé mnohdy přijmou i několik zakázek v jeden den. Je to někdy stres, ale jsme tým překladatelů italštiny a tak jsme připraveni i na větší zakázky, nebo na několik zakázek denně, či týdně. Zbytek kapacity poté připadá na jiné lokace České republiky.

Jak předání překldu do Prahy probíhá?

Dodání přeloženého souboru – překladu z/do italského jazyka probíhá totožnou cestou jako v jiných místech. Ve většině případů probíhá předání elektronickou cestou. Jestliže jde o soudní překlad, je nutné dodat klientovi fyzický-papírový dokument a tam je vhodné předání osobní, nebo poštou, dodací službou atd.

Jaká je tedy překladatelská kapacita překladů z/do italštiny pro Prahu – pražské firmy?

Záleží jak moc jsme, nebo nejsme momentálně zaneprázdněni. Dá se ale obecně říct, že jsme schopni dodat z/do italštiny minimálně 600 normovaných stran týdně a tak toto množství může klidně celé padnout na Prahu. V rámci technických překladů pro firmy je takové množství za určitnou časovou jednotku celkem běžné.

Žádáte-li překlad italského jazyka v Praze nebo v jiné lokalitě ČR – k dispozici jsme ZDE.

Překlady italského jazyka – Praha

Kolik let již italštinu v Praze (v Středočeském kraji) překládáte?

Téměř sedm let. Vše započalo ve chvíli, kdy se na nás obrátila jedna pražská firma se žádostí o dodání překladu stavební dokumentace. Neváhali jsme ani chvíli a do překladu jsme se pustili.

Jaký velké číslo stránek jste již v Praze přeložili?

Asi 20.000 normovaných stran. Manuály a dokumentace čítají mnohdy stovky normovaných stran a tak jsme velmi rychle dosáhly na takové počty. U italských developerů jede italština v Praze v plné rychlosti.

V jakých specializacích?

V podstatě ve všech, po jakých je běžná poptávka. Jedná se tedy o obory z právních, stavebních, či jinak technických věd – strojařina, elektrotechnika atd., nadále finančnictví, rozpočty, investice v rámci jedné firmy.

Žádáte-li překlad italského jazyka v Praze nebo v jiné lokalitě ČR – k dispozici jsme ZDE.

 

Překlady italštiny: korektury IV

Co vám jazyková korektura přinese (italština)

Bude-li se jednat o text určený zákaznické veřejnosti, tak vám takový text zejména zaručí přesné zachycení cílové skupiny v daném jazyce (například reklama na internetu, nebo dobře lokalizované texty pro váš web). Takové texty budou čtivé a italský zákazník je bude vnímat jako něco přirozeného, jako něco, co v něm vzbuzuje pocit důvěry ke čtenému webu.

Překlady a korektura italského jazyka: přínos

Co vám jazyková korektura přinese (čeština): Opět uvádíme příklad z obchodně-webové sféry. Spolupracuje vaše firma s italskou partnerkou? Nebo jste právě vzniklá odnož italské firmy v ČR? Texty na vaše internetové stránky mají mít ten správný šmrnc, který je vlastní prodávaným italským produktům? V tom případě jste zde správně a kontaktujte Překlady italštiny.

Žádáte-li korekturu z/do italštiny, nebo korekturu překladu do češtiny, kontaktujte nás prosím ZDE.

Překlady a korektury italštiny: II

Jakou musí mít korektorka italštiny, češtiny praxi 

Korektorka českého, nebo italského jazyka musí být stylistkou s vytříbeným jazykovým cítěním. Musí být osobností, která dokáže naprosto přesně a neuměle nastylizovat daný text tak, aby splňoval účel pro který je napsán. Jaké italské či české texty se korigují: Korigují se zejména takové texty, které jsou určeny mnoha čtenářům, nebo takové texty, které vyžadují přesnost z nějakého jiného důvodu.

Překlady a korektury italštiny

Jaká musí korektura češtiny, italštiny být: Taková korektura musí být především srozumitelným textem, u kterého daný čtenář nepozná, že se jedná o překlad. Musí se jednat prakticky o originál, který vznikl z překladu. Takový originál přesně vystihne podstatu myšlenky a přepíše ji do nového jazyka.

Žádáte-li korekturu z/do italštiny, nebo korekturu překladu do češtiny, kontaktujte nás prosím ZDE.

 

Překlady z italštiny: CAT

Jaká je kapacita překladu z italštiny s překladovou pamětí?:

Již bylo řečeno, až 60 NS do 24 hodin, u běžných překladů – nejčastěji to bývají manuály, příručky, normy, instrukce, montáže, instalace atd.

Jaká je kapacita překladu s pamětí do italštiny?

V zásadě úplně stejná, s tím rozdílem, že si překlad nejspíš vezme do své kompetence italská rodilá mluvčí nebo překladatel – specialista na technickou dokumentaci, protože právě ta je velmi často za pomocí překladové paměti překládána. V každém případě spolu budou oba překladatelé komunikovat, či přeloží nejprve první část italská rodilá mluvčí a s vytvořenou pamětí již druhý překladatel bez problémů pokračuje v překladu.

Žádáte-li překlad překlady z italštiny – kontaktujte nás prosím ZDE.

Překlady z/do italštiny: IV

Jsme neporazitelní?:

To jistě ne, ale italštině se věnujeme jako hlavnímu oboru + zvládneme perfektně také ruštinu, angličtinu, němčinu. Náš tým čítá více než 10 odborníků a tak je naše kapacita v překladech italštiny celkem slušná.

Jaká je kapacita v jiných formátech, než Word:

Kapacita se u jiných formátů neliší. Samozřejmě, že pokud je nutno překládat do italštiny výkresovou dokumentaci, která je editována v PDF editoru, je to pomalejší, ale až na tuto výjimku zvládáme stejnou kapacitu jako u překladů ve Wordu.

Překlady z/do italštiny – s překladovou pamětí?:

Ano, u překladů s pamětí se většinou dostáváme k zakázkám, u nichž se jedná o překlad z italštiny do češtiny. Jsou to zakázky, kde je vyžadována naprostá jednota v termínech a většinou si zákazník přeje mít paměť dodanou extra. U překladů s pamětí jsme schopni takto dodat například i 60 normovaných stran z italštiny do 24 hodin. Práce s pamětí je totiž rychlejší a po zaběhnutí schématu se překládá již velmi snadno. Na překlady takovéhoto rozsahu poskytujeme patřičnou slevu, což nemálo zákazníků zcela jistě ocení.

Žádáte-li překlad odborného textu z italštiny – kontaktujte nás prosím ZDE.

 

Překlady italštiny: další otázky

Jaká je kapacita odborných textů ?:

Za odborný text považujeme každý text, tedy i ten váš. V praxi to znamená, že jej plně respektujeme a děláme překlad na maximum. Kapacita překladů z/do italštiny je tedy vyjádřena v následujících řádcích.

Kapacita expresního překladu italštiny do 60 minut ?

Do 60 minut nebude problém přeložit 4-5 normovaných stran z, nebo do italštiny. Pokud je překlad kratší, zvládáme i za 30 minut, to už se ale jedná o super-expresní překlad, ale i tak se vám to vyplatí. Zadáváte-li překlad v pracovní době, poradíme si s ním většinou velmi rychle, neboť si vždy ponecháváme nějaké časové rezervy na rychlo-překlady.

Kapacita expresního překladu italštiny do 8 hodin:

V jednom pracovním dni zvládneme bez problémů 40-50 normovaných stran. Jsme schopni tak splnit požadavky zákazníků, kteří vyžadují překlad například dokumentace k jednání, či projektu v ten samý den. Tyto totiž tolik stran mívají.

Žádáte-li překlady italštiny – kontaktujte nás ZDE.

 

Překlady z/do italštiny: III

Kapacita expresního překladu do 24 hodin:

Do 24 hodin jsme schopni dodat až 100 normovaných stran překladu u jedné zakázky a to jak z jazyka, tak do jazyka.

Kapacita jiných překladatelských subjektů:

Jejich kapacitu neznáme, ale domnívám se, že sehnat na italštinu tolik překladatelů na jednom místě bude trošku problém. My jsme to dokázali, známe se osobně již několik let a rozhodli jsme se spojit naše síly a dát hlavy dohromady.

Jak můžeme být tak výkonní?:

Jelikož na překlady máme čas. Neplatíme drahé kanceláře a reklamu, tu si děláme sami – naší prací a našimi referencemi. K překladům tedy sedáme každé ráno, nebo když je potřeba a práci si dokážeme dobře organizovat. Překlady z/do italštiny realizujeme od roku 2002.

Žádáte-li překlad odborného textu z italštiny – kontaktujte nás prosím ZDE.

 

Překlady italštiny: další otázky

Co když je text krátký:

Když je text krátký, měl by být také rychle přeložitelný, ale ne vždy tomu tak je. Může se jednat například o velmi složitý překladatelský oříšek či technickou neobvyklost a zde je k překladu nutno také pochopit schéma a to v případě překladu do italštiny i z italštiny.

Jaká je víkendová kapacita překladů do italštiny:

Lze se dohodnout i na práci přes víkend, tuto ale nutno avízovat nejlépe ještě v pátek dopoledne, pokud by se mělo jednat o práci pro více překladatelů italštiny. Zde je nutno dát dohromady větší tým. Jedná-li se o pár stránek, není problém o zadání překladu jednat kdykoliv, tedy popřípadě i v pátek odpoledne.

Žádáte-li přkelad z/do italského jazyka – kontaktujte nás ZDE.

 

 

Otázky: Překlad do italštiny

Jakou máme celkovou kapacitu překladů z italštiny?: Viz. bod výše uvedený. Jaký má význam náročnost textu na dobu dodání?: Přijde na to, o jak dlouhý text se jedná. Ač je text sebenáročnější, pochopí-li překladatel jednou smysl (také se říká, že když chytne tu správnou notu), další stránky se mu překládají již samy. Ale obecně platí, že pochopení smyslu je ta nejdůležitější věc, poté již náročnost textu na dobu dodání nemá žádný vliv. Překlad vám dodáme v dohodnutém termínu.

Kolik překladatelů na italském textu pracuje:

Je-li to nutné a je-li to v našich silách, tak třeba deset. Většinou ale stačí dva překladatelé, kdy jeden překládá a druhý text v českém, či italském jazyce reviduje.

Žádáte-li přkelad do italského jazyka – kontaktujte nás ZDE.