Překlady švédštiny: korektury

V následujícím psaní se budeme věnovat překladu manuálu do švédského jazyka, resp. rozkladu na zdrojová slova a experimentální korektuře, resp. korektuře pro experimentální účely v rámci anglicko-švédských překladů. Manuály překládáme do švédského jazyka metodou rodilých mluvčí a provádíme taktéž tzv. původní korekturu, kterou obecně realizuje švédský rodilý mluvčí.

Překlady do švédštiny: experimentální korektury

Experimentálními korekturami nazýváme všechny korektury, které nemají co dočinění s výstupem, pro který jsou tvořeny, jako “jazykový text”, tedy text, jehož primárním nosičem má být morfém nebo skupina morfémů sestavená pro účelové sdělení příjemci jazykové informace. U posledních překladů do švédštiny se právě toto sdělení netýkalo příjemce jazykové informace, ale naopak příjemce očekávající experimentální vzorek pro další práci s ním.

Překlady CAT švédštiny: zdrojová slova

Jedná se o metodu, využívanou často jinými zdroji, než jsou české subjekty, anebo agentury, které na tuto metodu výpočtu přešly z některých důvodů. Zejména dobrým důvodem pro přechod na počítání přes zdrojová slova je tam, kde se využívá pro překlad švédských souborů spolupráce s CAT nástrojem a je vůle tuto metodu výpočtu podpořit.

Překlady z/do švédštiny: podpora CAT

Ostatně vůle by měla být všude, kde je nástroje hojně a obratně využíváno, neboť samotné bazální funkce příslušného software přímo vybízí k vytváření statistiky podobnosti či opakování v textu, nebo srovnávají souvislý text předchozí a nabídnou informace o shodách. Tak snadno, jak se tedy počítají shody, se dá kalkulovat i se slovy. Samotný pojem: “rozklad na zdrojová slova”, pak znamená různé statistické informace z textu o zdrojových slovech, tedy všech slovech obsažených v českém, anglickém nebo švédském textu a vztazích mezi nimi – a netýká se samozřejmě jenom švédštiny, resp. překladů do ní, ale také dalších jazykových oborů.
Švédština: experimentální korektury
V experimentálních korektuře se věnujeme nadále korekturám a překladům textů z jiných zdrojových jazyků, těmi u poslední korektury byly srovnávací dvojice: němčina-švédština, čeština-švédština a norština-švédština.
Překlady švédštiny: časová osa
Na časové ose během kalendářních let v rozmezí 2011 a 2016 jsme zpracovali celkově 250 zakázek týkající se překladů do švédštiny anebo výjimečně ze švédštiny. Typologie zákazníků objednávající překlad ze švédštiny i do švédštiny současně v linii projektů, celkově pouze: 20. Ostatní zákazníci objednali: překlad do švédštiny nebo z jazyka. Výchozím jazykem pro překlad do švédštiny byla mimo angličtinu, nejčastěji: čeština. Avšak angličtina jako výchozí verze má pro překlad do švédštiny prevalenci. Typologie zákazníků překladů do švédštiny (z angličtiny): farmaceutičtí, lékařští a techničtí zákazníci. Typologie překladů ze švédštiny do češtiny: technika – obchod. Typologie překladů lékařských zpráv ze všech překladů švédsko-českých: 18.
.

Lékařsko-medicínský překlad

Dnes se nám ozval klient působící v oblasti výroby medicínské techniky. Klient žádal informace ohledně technických překladů lékařských manuálů z angličtiny. Jednalo se o klienta, se kterým jsme byli již v jednání přibližně před šesti týdny. Tento klient si toho času, nechal vypracovat finanční nabídku na překlad celkem třech manuálů z oblasti medicínské techniky, v rozsahu 186 stran – a pak následovala pauza. Nyní s klienty ozval a žádal překlad prvního z manuálů do příštího pátku jednalo se o manuál čítající 67 normovaných stran na a objednávka padla již tento pátek tak aby mohl být manuál během následujících sedmi kalendář týdnu dobře zpracován.

Lékařsko-medicínský překlad: termín standard

Bylo dostatek času potřebuju tohoto manuálu v rámci medicínské techniky bude následovat překlad dalších dvou manuálů a to zřejmě již v příštím týdnu. Tyto manuály čítají něco přes 120 normovaných stran a jejich překlad proběhne pravděpodobně v období deseti až 14 dnů překlad z češtiny do angličtiny. U technických záležitostí, zejména překladu z medicínské techniky, provádí expertní tým buď lékařů nebo techniku specialistů, s dlouholetou překladatelskou praxi v oblasti medicínsko-lékařských technických překladů.

Lékařsko-medicínský technický překlad: pokračování

Koncem června pak práce na manuálech z oblasti medicíny pokračuje. Překládáme, mimo původní 1 + 2 manuály, také další 2, a očekává se nárůst v této oblasti až na 1000 stran pro téže klienta. Zajímavostí  zůstává, že klient opět dodává pouze PDF formáty. My tyto formáty před samotným překladatelských zpracováním konvertujeme do .docx a po překladu, jsou opět rekonvertovány.

 

Žádáte-li Lékařsko-medicínský překlad: kontaktujte nás prosím ZDE.

Překlad lékařských zpráv do němčiny

Dnes v úterý jsme zpracovávali velmi rychlý překlad dvou lékařských zpráv do německého jazyka. Jednalo se o jednu propouštěcí zprávu a jednu zprávu potvrzení praktického lékaře. Jednalo se o požár požadavek Express na překlad lékařských zpráv, pro zákazníky požadující lékařské zprávy: 1. pro účely další léčby v německém jazyce, a 2. pro účely zaměstnání v Německé spolkové republice.

Překlad lékařských zpráv do němčiny

Překlady jsme přijali dnes dopoledních hodinách a překlady byly předány vyhotoveny realizovány v odpoledních hodinách. Klienti žádali překlady expres do německého jazyka od německého jazyka. Žádali si překlad s kulatým razítkem a bylo je vyhověno. Překlady zpracoval německý lékař a německá lékařka a byly opatřeny razítkem českého soudního znalce.

Překlad lékařských zpráv

Přepis, výklad a především překlad všech lékařských zpráv zahraničním posudkovým lékařem do angličtiny a němčiny. Posudkový lékař pracující jako externí lékař pro pojišťovny v zahraničí překládá lékařské zprávy do němčiny, angličtiny a zpět. Překlady zpráv posudkových lékařů. Překlady zpráv odborných lékařů pro posudkové lékaře: diagnosy. Překlady zpráv pro další léčbu, vyšetření, závěr. Překlady lékařských zpráv a zdravotních prohlídek pro zaměstnavatele v zahraničí.

Žádáte-li překlad lékařské zprávy do německého jazyka – kontaktujte nás prosím ZDE.