Překlady do švédštiny – Traduzioni in lingua svedese

Traduzioni verso l‘inglese, lo svedese e il ceco dei manuali, disegni, brochures. Traduzioni dai madrilingua svedesi operanti in Repubblica ceca – Praga e in Svezia. Traduzioni verso la lingua svedese: 1) dal ceco, dal tedesco, 2) dall‘inglese, . Traduzioni non solo techniche dei manuali dall‘inglese verso lo svedese a dallo svedese verso la lingua inglese a la lingua ceca, ma anche traduzioni del settore farmaceutico e quello medico e sanitario. Traduzioni in formati avanzati +, tipo: PowerPoint, PDF, DWD.

Překlady do švédštiny

I team svedesi, inglesi e cechi offrono modalita’ di formati avanzata e servizi di DTP come parte costante di ogni progetto di traduzione technica. I team cechi, inglesi e svedesi, ofrono i servizi di alta qualita. Traduzioni dal e verso il ceco: la lingua italiana: giurate.

Traduzioni in lingua svedese

Překlady do švédštiny, češtiny, angličtiny, polštiny, ruštiny a němčiny z oblasti manuálů, technických výkresů a brožur. Překlady od švédských rodilých mluvčích působících v České republice – Praha a ve Švédsku. Překlady švédského jazyka: 1) z angličtiny, 2) z němčiny a z češtiny. Tým 5 rodilých švédských a českých překladatelů realizuje: Překlady manuálů z technické oblasti z angličtiny do švédštiny a ze švédštiny do angličtiny a češtiny. Překlady pokročilých formátů, jakými např. jsou: DWD, PDF.

Traduzioni in lingua svedese – Překlady do švédštiny

Švédský, anglický a a český tým nabízí zpracování formátů a službá DTP jako samozřejmou část zpracovánní každého technického manuálu. Švédské anglické, švédské a české překladatelské týmy nabízí služby překladu vysoké kvality.

Se desiderate maggiori informazioni / žádáte-li překlad z/do švédštiny – kontaktujte nás ZDE.

 

 

Překlad do italštiny: objednávka

Nejčastěji E-mailem nebo telefonem, případně osobně – v případě úředně ověřených překladů. Po telefonu lze dohodnout některé podrobnosti, o tom, jak překlad z/do italštiny má vypadat a kolik bude stát. Poté nám zašlete objednávku – taktéž stačí E-mailem – a my se dáme do práce. Ve chvíli termínu předání překladu z/do italštiny, nebo již o něco dříve vás budeme informovat, že překlad je již hotov, nebo jej rovnou zašleme na váš E-mail.

Termíny dodání pro překlad do italštiny

Vždy obsahem individuální dohody v návaznosti na konkrétní text, poptávku. Termíny krátkých překladů: 1 – 2 dny. Delší a dlouhé překlady v řádu dnů-týdnů. Překlady italštiny jsou realizovány dle konkrétní situace a pravidla objednávky se mohou měnit.

Překlady italštiny: tlumočníci

Někteří klienti objednávají překlad telefonicky a zasílají podklady E-mailem. Nelze se tomu nikterak bránit, pokud celkový proces v konečném důsledku je ku spokojenosti klienta. Ověřené překlady do italštiny, lze řešit i snadnější cestou úkonů (menší počet), než bývá zvykem u tradičních a dosluhujících soudních tlumočníků. Ti překlady italštiny realizují klientům za podmínek, spíše připomínajících jednání úředníka.

Překlady italštiny: E-mail

Proces předání listiny (podkladu) pro překlad z/do italštiny lze formálně i fakticky bagatelizovat na elektronickou metodu – bez ohledu na zastaralá pravidla překladu. Samotné převzetí výsledku (reálného překladu) lze zjednodušit též na: a) zaslání E-mailem, případně: b) vyzvednout (a tam doručit originál).

Překlady italštiny: Telefon

Telefon je otázkou rychlejšího jednání v případě běžné nebo náhlé potřeby italského překladu. Celý proces komunikace lze omezit na elektronickou komunikaci (rychlá odezva tlumočníka z IPod, Android mobile apod., viz. posun od tradičních úředních tlumočníků k moderním soudním tlumočníkům).

 

Žádáte-li překlad do italštiny – kontaktujte nás ZDE.

Překlady italštiny – klienti Praha

 

Kdo přesně překlady v Praze (Středočeském kraji) realizuje? Překlady italštiny realizují rodilí mluvčí – překladatelé, zejména překladatel, náš kolega – rodilí mluvčí (a jeho tým italských spolupracovníků), nebo já sám či ještě několik dalších překladatelů italštiny. Záleží na tom, kdo z nás se může zakázce věnovat.

Překlady italštiny: odbornost

Překlady z italského jazyka do češtiny dělají naši překladatelé – odborníci na překladatelskou problematiku ze všech možných oborů – technické návody, právní dokumenty – smlouvy atd.

Překlady italštiny: Praha

Kolik máte v Praze na překlady italštiny (ve Středočeském kraji) spokojených zákazníků? Přesně tolik, kolik jsme si přáli. Za několik let máme již také stálé klienty, kteří překlady poptávají pravidelně, na druhou stranu se ozývají společnosti, které služeb tlumočníka – překladatele italštiny využijí jen jednou za čas.

Překlady italštiny: slovní zásoba

Malý italsko-český slovníček (členy určité):

Překlady –  Traduzioni (Le)
Italština – Italiano (l´)
Poptávka – Richiesta (La)
Nabídka – Offerta (L´)
Manuály – Manuali (I)
Dokumentace – Documentazione (La)
Papírový dokument – Documento cartaceo (Il)
Rodilý mluvčí italštiny – Madrelingua italiano (Il)

Žádáte-li překlady italštiny v Praze nebo jiné lokalitě ČR – kontakt je ZDE.