Ostatní

Mezi ostatní překlady se dle řazení na této stránce dají považovat všechny překlady, které nespadají do kategorie ověřených a technických překladů. Mezi ty nejčastěji patří:

  • Překlady právního charakteru.
  • Překlady ekonomické.
  • Překlady webové.
  • Překlady IT technologií.
  • Překlady pro turismus.
  • Překlady pro gastronomii.
  • Překlady administrativní.

Kategorii soudních a technických překladatelů považujme za velmi silné pole našeho týmu a tak jim věnujeme speciální pozornost.