Překlady angličtiny a formátovací služby

 • 22. 5. 2016

Překlady angličtiny a formátovací praxe, jsou součástí překladatelské činnosti česko-anglického týmu. Ten uskutečňuje nejenom překlad jako součást většiny realizovatelných úkonů s daty a soubory, ale také další práce s texty e jejich grafickou úpravou. V případě souborů pro překlad do angličtiny, poskytujeme o těchto klientům:

 • Statistiku o datech v souboru/souborech
 • Zpracování souboru/souborů na přání klienta
 • Export a reimport dat
 • Překlady angličtiny a formátovací služby: PDF

Význačná část formátování probíhá na souborech ve formátu PDF, jak těch originálncíh, tak neoriginálních, se kterými nás oslovují někteří klienti, který originál PDF z nějakého důvodu před překladem do angličtiny, postrádají.

Klientům v tomto mimo zmíněný překlad případě poskytujeme:

 • Dodání statistiky dat ze souboru (počty znaků, úhozů, a dalších celků nebo fragmentů)
 • Export, filtraci duplicitních dat a následný reimport
 • Přípravu dokumentu pro následný překlad
 • Žádaný překlad do angličtiny
 • Finální úpravu formátu pro výstup, shodnou s formátem na vstupu

Překlady angličtiny: projekt pro více jazyků

Poslední nejrozsáhlejší úkony tohoto druhu jsme prováděli (překlad do angličtiny, švédštiny a ruštiny, maďarštiny, polštiny, němčiny, češtiny a slovenštiny) na lékařských souborech, který obsahoval duplicity cca o dalších 100 % textu (některé texty i 4 x). Po odstranění duplicit, ze souboru 363 normovaných stran vyšel celek o obsahu 170 normovaných stran + další samostatné soubory. Klient obdržel před samotným překladem nejprve soubory po dstranění duplicit a posléze se přistoupilo k samotnému překladu.

Překlady angličtiny: zvláštní přání

Klientovým přáním byl re-import přeložených dat do originálních souborů. Odstranění duplicit umožnilo uspořit až 47 % nákladů za překlad. Překlad 363 normovaných stran se realizoval do daných jazyků v rozmezí červen – záři.

Překlady angličtiny: podklady

Další příkladou úpravou, byla příprava podkladů pro překlad uživatelského manuálu do španělštiny. Ten jsme fragmentovali z neoriginálního PDF a do čistého listu byl připraven rozkres formátu. Ten byl předán česko-španělskému překladateli.

Překlady angličtiny: kompletní zpracování

U překladů do angličtiny, norštiny, švédštiny a dalších jazyků, nabízíme komplexnější zpracování souborů, ještě před započetím překladu. Jedná se o vysokou přidanou hodnotu technického charakteru pro všechny naše zákazníky, kteří se s prosbou o překlad či bez ní, obrací na náš technický tým.

Benefity překladů do švédštiny a angličtiny:

 • Technický tým vysokého nasazení
 • Rychlé sdělení dat z překladu před započetím zakázky
 • Zpracování i hůře dostupných dat z překladu – tabulky, grafy, obrázky
 • Navržení metody vypracování pro grafické situace
 • Vysoká kvalita švédského a anglického překladu
 • U kratších překladů expresní termíny dodání
 • Stabilní tým pro jednotlivé projekty
 • Vytváření databáze slov

Žádáte-li překlady angličtiny či případně souvislé formátovací služby – kontaktujte nás prosím ZDE.

 

Zařazeno do témat: