Překlady do švédštiny: ETIKETY K VÝROBKŮM

  • 27. 1. 2021
  • rychlý překlad krátkého manuálu do švédštiny
  • rychlý překlady jiného textu do švédštiny
  • nejlepší cena za překlad
  • 2 rodilí mluvčí pro kvalitní překlad
  • rychlý kontakt tel: 608 666 582

 

Zpracováním technických překladů (z angličtiny, jako výchozího jazyka anebo češtiny / mimo překlad do angličtiny pro tento případ) překladu do švédštiny / norštiny je realizována i série bezpečnostních listů / certifikátů kvality / protokolů o zkoušce, (zvaných slangovým jazykem TEST PROTOKOLY) a četné grafické návrhy štítků a mnohočetné návrhy štítků co do grafické podoby / návrhy etiket k produktům / návrhům etiket k chemickým látkám. Přímo tyto jsou připraveny v .xls a obsahují zákonné bezpečnostní a technické informace.

PŘEKLADY DO ŠVÉDŠTINY: PROTOKOLY

Téže protokoly stejného technického charakteru o zkoušce jsou ve formátech WORD. Protokol o zkoušce 2 obsahuje názvy k překladu jako: Název distributora a výrobce, Název technického distribuovaného výrobku, Šarže. Obsahuje / plánuje (kdykoliv do budoucna při další technické příležitosti překladu) obsahovat jako: Zkoušky jsou prováděny dle zkušebního předpisu výrobce, Otestování shody s technickou dokumentací, Zkoušky ochrany (bezpečnosti), atd. Pro srozumitelný technický překlad v praktickém excelu, dochází k překladu v buňkách, s dodáním, jako referenčního materiálu, např. i výsledného grafického PDF – jako předlohy.

Žádáte-li jakékoliv překlady švédštiny: bližší informace lze získat ZDE.

Zařazeno do témat: ,