Slovenské technické překlady: CAD výpočet

 • 27. 1. 2021

Jsme si vědomi „česko-slovenského“ technického pokroku vládnoucího napříč sociálním spektrem. Máme pochopení pro technické novinky a technicky se dovzděláváme, ostatně i každý nový překlad je svým způsobem novým zdrojem a důvodem dozvědět se o oboru více.

Technické překlady do slovenštiny: možnosti

U technických překladů z/do slovenštiny nastávají pokaždé jedna ze dvou variant:

Ve druhém případě má překladatel několik zdrojů. Je čistě na něm jak si poradí. Musí mít na překládaní klid a vědět, že výsledku musí rozumět nejenom on, ale také jeho příjemce, čtenář, nebo uživatel, chcete-li.

Nejčastější pokročilé formáty pro zpracování manuálů:

 • DWG – Autocad
 • DXF – CAD
 • AI – Adobe illustartor
 • PSD – Photoshop
 • EPS – PostScript
 • CDR – CorelDraw
 • and all CAD/CAM file formats

Překládané kombinace v rámci slovenštiny s angličtinou a češtinou:

 • čeština-slovenština
 • čeština-angličtina
 • angličtina-slovenština
 • němčina-angličtina

Žádáte-li překlad do slovenštiny z oblasti techniky, pokračujte v jeho objednání ZDE.

Zařazeno do témat: ,