Technická angličtina a italština

  • 20. 2. 2021

Nečastější jazykovou kombinací pro technický překlad (řazeno sestupně dle referencí): angličtina-čeština, čeština-angličtina, čeština-italština, čeština, němčina, čeština-švédština. Další jazyky v technickém překladu: čeština-slovenština, čeština-polština, čeština-norština, čeština-ruština. Mezi některými danými kombinacemi pak funguje praktická přenositelnost jazykových kombinací, vždy v závislosti na:

Technická jazyková přenositelnost a kombinace překladu

1) dostupnosti překladatele s danou jazykovou a odbornou způsobilostí pro daný technický překlad, 2) daná jazyková způsobilost ke kombinaci: např. technický překlad anglicko-česko-norsko-švédský, možnost překládat češtinu a angličtinu do norštiny, nabídka překladu z němčiny do angličtiny a obráceně, vypracování technického překladu nejenom z češtiny, ale také z výchozí angličtiny do italštiny (poměr počtu překladových stran překladu z italštiny / angličtiny = 7:3). Dalšími kombinacemi jsou: technický překlad z ruštiny do francouzštiny a zpět, překlad z angličtiny do ruštiny a zpět, překlad z francouzštiny do angličtiny a obráceně.

ČESKO-ANGLICKÉ MANUÁLY A VÍCEPRÁCE NA GRAFICE

Překlady manuálů a grafickou úpravu českých a anglických textů provádíme v termínech 3-4 pracovní dny u krátkých textů do 15 normovaných stran. 1 týden až 4 týdny u rozsahů českého nebo anglického textu + zpracování grafiky u rozsahů 40 – 150 stran textu. Zapracování grafiky a profesionální „vylepšovací práce“ jsou samozřejmostí. Kontaktujte nás pro bližší detaily na grafické stránce překládaného textu a pro zjištění ceny za překlad do švédštiny.

Anglické právní překlady či překlady úředně technického charakteru: kontakt je ZDE.

Zařazeno do témat: ,