Technické překlady do turečtiny

  • 27. 1. 2021

Překlady do turečtiny v technických oborech: překlady vyššího počtu normovaných stran v oblasti překladu manuálů / návodů. Překlad z anglického jazyka – překlad je zpracováván rodilým mluvčím. Možnost překladu do turečtiny z češtiny.

Turecké překlady: formatting

Překlady v různých formátech a zpracování do grafiky. Přepracování z neoriginálních formátů a tvorba pokročilé formátové verze – součástí překladu do turečtiny. Formáty Excel a položkový překlad do tureckého jazyka. Překlad a tvorba nového PDF. Možnost uspořádání PDF a vytvoření nových jazykových verzí, tj. náhrada PŮVODNÍHO JAZYKA za turečtinu. Příklad překladu manuálu: 1. původní verze: anglicko – německo – francouzská, 2. vytvoříme verzi turecko – německou – francouzskou.

Překlady do turečtiny: výkresy + manuály

Zařazeno do témat: ,