Angličtina

  • 20. 11. 2021
  • lékařství
  • chemie
  • překlady z techniky
  • marketing
  • věda a právo
  • právní a úřední překlady

Do a z angličtiny provádíme expresně všechny druhy překladů, a to včetně překladů ověřených. Typologie anglických překladů zasíláme elektronicky anebo předáváme osobně přímo v Praze – v případě ověřených překladů. Ve věci zasílání překladů do ČR se soustředíme hlavně na překlady se soudním ověřením, kdy klienti, tyto obdrží do datové nebo poštovní schránky. Nadále překládáme všechny typy manuálů a obchodně-technických dokumentací z/do angličtiny. Překládáme bezpečnostní listy a lékařské zprávy.

Žádáte-li překlad do anglického jazyka, kontaktujte nás ZDE.