Maďarština

  • 20. 11. 2021
  • lékařství – překlady lékařských zpráv
  • chemie – MSDS dle CLP
  • překlady z techniky – grafické manuály
  • marketing – www, buletiny, reklama
  • věda a právo – právní texty, abstrakty
  • právní a úřední překlady – smlouvy a překlady s ověřením

Překlady maďarština

Maďarština je v Česku méně frekventovaná, ale o to více žádaná na odborné překlady. Odborníků na maďarské překlady je omezené množství (zvláště těch např. pro medicínskou maďarštinu – tj. takových lékařů, kteří ovládají i dobře češtinu a jsou ještě orientováni na překlad lékařských textů z maďarštiny do češtiny) – řadí se mezi ně soudní překladatelé a několik dalších překladatelů pro technické překlady.

POČET ODBORNÍKŮ V TÝMU

V týmu hostíme 5 odborníků na maďarský jazyk, z toho 2 soudní tlumočníky. Provádíme překlady do maďarštiny i z maďarštiny a to jak běžné překlady, tak i překlady vysoce odborné lékařské překlady či překlady obchodní povahy. Zajistíme překlady lékařských zpráv, překlady technické, překlady právní a překlady z mnoha dalších oborů. Do/z maďarštiny běžně překládáme osobní doklady, diplomy, různé smlouvy, vysvědčení, návody či publikace.

Překládáme pochopitelně i webové stránky v maďarštině či dokumenty obchodní povahy jako jsou výpisy z firemních rejstříků či potvrzení z nejrůznějších úřadů. Samozřejmostí jsou ověřené maďarské překlady. Příklady cen překladů do/ze maďarštiny najdete ZDE. Pro přesnou kalkulaci maďarských překladů, objednávku či dotaz nás prosím kontaktujte