Překlady soudních spisů z italštiny

  • 24. 5. 2022

Vaše prohlášení neobsahuje jednoznačné prohlášení, že Poskytovatel porušil svou
povinnost/povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo z technických pravidel nebo z
ustanovení zákona. Prohlášení uvádí pouze to, že dne 17. prosince 2018 Manažer
stavebního procesu osobně oznámil Posouzení práva Objednatele podle článku 3.5
Smluvních podmínek