Smlouva o spotřebitelském úvěru – překlad do holandštiny

  • 16. 7. 2020

Klient se na nás obrátil s opakovaným požadavkem na překlad Návrhu smluvních podmínek smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení společnosti. Ukázka z textu:

Následující text představuje návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru, v podobě návrhu textu této smlouvy. Návrh smluvních podmínek je poskytovaný spotřebiteli v souladu s § 105 odst. 2 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru. Tento návrh smluvních podmínek je pro Banku závazný a Banka jej nemůže po dobu jeho platnosti změnit ani odvolat, ledaže během této doby by vyšly najevo okolnosti týkající se úvěruschopnosti Dlužníka, na jejichž základě je Banka podle zákona povinna úvěr za nabídnutých podmínek neposkytnout. Sdělí-li Dlužník Bance (nebo jejímu zástupci) za trvání platnosti tohoto návrhu, že jej přijímá, je Banka zavázána bez zbytečného odkladu uzavřít s Dlužníkem smlouvu o spotřebitelském úvěru na bydlení na základě tohoto návrhu smluvních podmínek.

Další populární kategorie překladů: