Jazykové korektury italštiny, češtiny

  • 24. 1. 2021

Na poli korektur italštiny (realizovaných po samotném překladu italštiny) ale i dalších jazyků, rozlišujeme 2 základní druhy požadavku na korekturu: 1) korektura experimentální, 2) korektura pro komerční užití / produkt. Obě korektury zachází s jazykem. U druhé z nich se spíše může jednat o dělení: stylistická, gramatická, obsahová. U první z nich, se setkáváme s […]

Zařazeno do témat: ,