Jazykové korektury italštiny, češtiny

  • 25. 1. 2024

Na poli korektur italštiny (realizovaných po samotném překladu italštiny) ale i dalších jazyků, rozlišujeme 2 základní druhy požadavku na korekturu: 1) korektura experimentální, 2) korektura pro komerční užití / produkt. Obě korektury zachází s jazykem. U druhé z nich se spíše může jednat o dělení: stylistická, gramatická, obsahová. U první z nich, se setkáváme s požadavkem na zpracování nějakého jazykového jevu nebo prvku (morfologie, syntax, slovní druhy atp.).

Pro koho jsou korektury italštiny a češtiny

Svým zákazníkům, kteří si u nás nechávají vypracovávat překlady z/do italštiny nabízíme také službu jazykových korekturu. Korektury českých a zahraničních textů provádí zkušený korektor nebo překladatel v oboru daného jazyka, zkrátka rodilý jazykář s citem pro jazyk a znalostí mluvnice.

KONTAKTY

Kde jsou korektury vhodné

Korektury jsou vhodné u textů, které vyžadují vysokou stylistickou úroveň, nebo žádají z nějakého jiného důvodu úpravu již přeloženého textu, nebo textu před překladem. Taktéž nabízíme předtiskovou korekturu jak v českém, tak italském jazyce a dalších jazycích, mezi něž statisticky nejvíce patří sestupně: slovenština, angličtina, ruština, němčina.

Kdo korektury češtiny a italštiny provádí

Vaší české korektury se ujme naše korektorka a italský text za vás opraví italská rodilá mluvčí. U experimentálních i jazykových korektur je v 99 % nasazován rodilý mluvčí. Otázka komerčních korektur a odborných věcí stránky, je navíc požadavek na odbornost v daném oboru a ne tedy jen jazyce.

Žádáte-li korekturu z/do italštiny, nebo korekturu překladu do češtiny, kontaktujte nás prosím ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zařazeno do témat: ,