Množstevní rozsahy v maďarských překladech

  • 27. 1. 2021

Kapacita jednoho překladatele pro maďarštinu, činí přibližně 150-200 normovaných stran za měsíc – při plném nasazení. Při „výtíženosti překladatele“ jinými zakázkami – kapacita klesá. Naše kapacita pro soudní překlad do maďarštiny, např. smluv činí asi 15 normovaných stran týdně. Lékařské překlady, asi 20 NS týdně. 1 maďarská překladová normo-strana Překlad jedné normované strany do maďarštiny, […]

Zařazeno do témat: ,

Ruské technické překlady DOKUMENTACE a PRŮVODEK

  • 27. 1. 2021

Minulý týden, jsme přijali poptávku na další rozsáhlý překlad do ruského jazyka. Žádaná dokumentace bude čítat cca 250 normostran technických překladů, práce asi na 1,5 měsíce pro expertního překladatele. Rozsáhlá zakázka čítala typologicky snad všechny možné druhy dokumentů, od protokolů, přes texty, až po montážní a technické listy, včetně štítkování jednotlivých druhů zařízení. Práce rozmanitá s […]

Zařazeno do témat: ,