Ukrajinština

  • 20. 11. 2021
  • lékařství
  • chemie
  • překlady z techniky
  • marketing
  • věda a právo
  • právní a úřední překlady

Do ukrajinštiny a z ruštiny provádíme expresně všechny druhy překladů, a to včetně překladů ověřených. Typologie ukrajinských překladů zasíláme elektronicky anebo předáváme osobně přímo v Praze – v případě ověřených překladů. Ve věci zasílání překladů do ČR se soustředíme hlavně na překlady se soudním ověřením, kdy klienti, tyto obdrží do datové nebo poštovní schránky. Nadále překládáme všechny typy manuálů a obchodně-technických dokumentací z/do ukrajinštiny. Překládáme bezpečnostní listy a lékařské zprávy.

OVĚŘENÉ PŘEKLADY UKRAJINŠTINY:

V ukrajinštině a do ukrajinštiny, poskytujeme vedle ruštiny, další ověřené překlady. K překladu dochází v Praze anebo korespondenční cestou. Mezi nejčastější překládané dokumenty z/do ukrajinštiny, patří: rodný list, pas, předmanželská smlouva, pracovní smlouva, doklady o vzdělání, rozhodnutí soudu.

Žádáte-li překlad do ukrajinského jazyka, kontaktujte nás ZDE.

Zařazeno do témat: ,