Španěština

  • 20. 11. 2021
  • lékařství
  • chemie – lokalizace bezpečnostních listů dle národních a EU parametrů
  • překlady z techniky
  • marketing
  • věda a právo
  • právní a úřední překlady

Z/do španělštiny provádíme překlady jak běžných textů, tak textů vysoce odborných (překlady lékařských zpráv) a to včetně překladů ověřených – ověřené překlady, pak v Praze jako EXPRESNÍ variantu překladu. Specializujeme se na španělské překlady lékařské, lokalizace bezpečnostních listů dle CLP, technické, právní překlady a mnoho dalších oborů.

DALŠÍ OBORY PŘEKLADU Z/DO ŠPANĚLŠTINY

Do/ze španělštiny ověřeně překládáme i běžně používané dokumenty jako osobní doklady, plné moci, smlouvy obchodní, certifikáty, rozhodnutí soudů, různé diplomy (z latiny, i češtiny), smlouvy občanské, maturitní či jiná vysvědčení, různé návody či publikace a oblíbené jsou i překlady firemních odborných webových stránek. Pro přesnou kalkulaci překladů, jejich objednávku či jakýkoli dotaz – můžete poptat ZDE.

Zařazeno do témat: ,