Odborně způsobilá osoba v bezpečnostním listu

  • 16. 5. 2022

Žádáte-li přípravu bezpečnostního listu, neváhejte nás kontaktovat. Připravíme vám bezpečnostní list nejen z angličtiny či z italských podkladů, ale také do němčiny, polštiny, apod. Svěřte lokalizaci dle správných zákonných parametrů, odborníkům.

Odborně způsobilá osoba odpovědná za přípravu Bezpečnostního listu: Gustav Vigato, Academical Team s.r.o.; Náměstí Přátelství 1518/2; 102 00, Praha – Hostivař; teamprekladatelu@gmail.com, tel.: +420 608 666 582.
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha
(nepřetržitě): +420-22400000 / +420-2200000. Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat
Zařazeno do témat: