Španěština

  • 20. 11. 2021

lékařství chemie – lokalizace bezpečnostních listů dle národních a EU parametrů překlady z techniky marketing věda a právo právní a úřední překlady Z/do španělštiny provádíme překlady jak běžných textů, tak textů vysoce odborných (překlady lékařských zpráv) a to včetně překladů ověřených – ověřené překlady, pak v Praze jako EXPRESNÍ variantu překladu. Specializujeme se na španělské […]

Zařazeno do témat: ,

Ruština

  • 20. 11. 2021

lékařství chemie překlady z techniky marketing věda a právo právní a úřední překlady Do ruštiny a z ruštiny provádíme expresně všechny druhy překladů, a to včetně překladů ověřených. Typologie ruských překladů zasíláme elektronicky anebo předáváme osobně přímo v Praze – v případě ověřených překladů. Ve věci zasílání překladů do ČR se soustředíme hlavně na překlady se […]

Zařazeno do témat: ,