Odborné překlady SMLUV

  • 27. 1. 2021

1.4 Překlady budou zadávány obvykle elektronickou formou jako soubory ve formátu word nebo pdf. Objednavatel bude zadávané Překlady zasílat Zhotoviteli elektronicky na e-mailovou adresu: teamprekladatelu@gmail.com, Zhotovitel bude hotové Překlady zasílat Objednavateli elektronicky na e-mailovou adresu: xxx. Nebude-li možné zaslat Překlad elektronicky, bude předán osobně nebo zaslán poštou na níže uvedené doručovací adresy Objednavatele a Zhotovitele. […]

Zařazeno do témat: ,

Právní překlad do němčiny: SMLOUVY a dohody

  • 27. 1. 2021

Překladatel právní němčiny potřebuje ke své práci znát, nebo dohledávat vhodnou terminologii používanou v německém právu a tedy i chápat posunuté nuance německých systémových odlišností. Terminologii samotnou čerpá nejčastěji z Výkladových slovníků německých právních termínů – originálních německých publikací a také od německých právníků a notářů. Právní překlady tématicky nejčastěji pojímají PŘEKLADY SMLUV. Ceny za právě […]

Zařazeno do témat: ,