Odborné překlady SMLUV

  • 27. 1. 2021

1.4 Překlady budou zadávány obvykle elektronickou formou jako soubory ve formátu word nebo pdf. Objednavatel bude zadávané Překlady zasílat Zhotoviteli elektronicky na e-mailovou adresu: teamprekladatelu@gmail.com, Zhotovitel bude hotové Překlady zasílat Objednavateli elektronicky na e-mailovou adresu: xxx. Nebude-li možné zaslat Překlad elektronicky, bude předán osobně nebo zaslán poštou na níže uvedené doručovací adresy Objednavatele a Zhotovitele.

Překlady smluv: SMLUVNÍ strany

1.5 Termín vyhotovení Překladů bude mezi Objednavatelem a Zhotovitelem dojednán vždy při zadání konkrétního Překladu, Smluvní strany předpokládají, že doba Překladu o rozsahu do pěti (5) normostran nepřesáhne sedm (7) kalendářní dny, doba Překladu o rozsahu do deseti (10) normostran nepřesáhne devět (9) kalendářní dny a doba Překladu o rozsahu dvaceti (20) normostran nepřesáhne deset (10) kalendářních dnů.

Technické překlady SMLUV

1.6 Překladatelské služby se budou týkat převážně (nikoliv však pouze) technických dokumentů z oblasti civilní bezpečnosti, průmyslové bezpečnosti a protipožární ochrany, marketingových a propagačních dokumentů z oblasti civilní bezpečnosti, průmyslové bezpečnosti a protipožární ochrany, právních dokumentů a obchodní korespondence.

Žádáte-li odborný překlad SMLOUVY – kontakt na zpracující tým je ZDE.

Zařazeno do témat: ,