Odborné překlady smluv právníky Týmu akademických překladatelů 📜🖋️

  • 28. 1. 2024

V dnešní době globalizace se čím dál tím více uplatňují mezinárodní obchodní vztahy, a proto vzniká i stále vyšší poptávka po odborných překladech smluv a jiných právních dokumentů. Pro řadu firem je důležité mít k dispozici překladatele, kteří nejenom rozumí jazyku, ale mají hluboké znalosti v oblasti práva. A zde vstupuje na scénu náš „Tým akademických překladatelů“.

1.4 Komunikace a odevzdání dokumentů 📧📤
Ve většině případů budou překlady zadávány elektronicky, buď ve formátu Word nebo PDF. Objednavatel bude zasílat potřebné dokumenty na e-mailovou adresu: teamprekladatelu@gmail.com. Pokud z nějakého důvodu nebude možné dokumenty zaslat elektronicky, je zde možnost je předat osobně či zaslat poštou.

1.5 Termíny překladů 📅⌚
Důležitým aspektem je termín vyhotovení překladu. Dojednání termínu se vždy uskuteční při zadání konkrétního překladu. Například, pro text o rozsahu do pěti normostran se předpokládá doba překladu max. sedm kalendářních dnů.

1.6 Zaměření překladatelských služeb 🏭🔥
Náš tým se specializuje na technické dokumenty, zejména z oblasti civilní a průmyslové bezpečnosti a protipožární ochrany. To zahrnuje marketingové materiály, propagační dokumenty, ale i právní dokumenty a obchodní korespondenci.

Malý slovníček 📖:

  • Normostrana: Jednotka měření textu, obvykle 1800 znaků včetně mezer.
  • Objednavatel: Osoba či firma zadávající překlad.
  • Zhotovitel: Překladatel nebo překladatelská agentura provádějící překlad.
  • Technický dokument: Odborný text zaměřený na konkrétní technologii nebo oblast průmyslu.

Kontakty 📞:
Pro více informací či objednání překladu můžete navštívit propreklady.cz/tym-prekladatelu/.

Zařazeno do témat: ,