Specializace V PŘEKLADECH

  • 27. 1. 2021

Specializací týmu Akademických překladatelů (překlady italštiny) jsou výhradně a především obory našich kolegů profesionálních překladatelů – tedy obory v nichž mají překladatelé mnohaletou praxi. Tým akademických překladatelů sestává až z 67 překladatelů/rodilých i nerodilých mluvčí jazyků (z toho 20 tlumočníků a 30 soudních překladatelů / nadále až 15 lékařů / chemiků / zvěrolékařů / 2 právníků / 2 farmaceutů.

Specializace v překladech italštiny – obory:

 

  • bezpečnostní listy /překlady z CHEMIE (BEZPEČNOSTNÍ LISTY VYDÁVÁNY dle platné legislativy: nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015) (vystavení nových bezpečnostních listů)
  • překlady pro SZPI podle §15 odst. 4 zákona č.110/97 Sb
  • ETIKETY k bezpečnostním listům: dodání zákonných frází a symbolů + kontrola grafického návrhu, a registrace do systémů CHLaP, REACH apod.
  • překlady technické (překlady manuálů a návodů, excelové překlady a překlady v pokročilých formátech: .odt, .xlsx, .pdf, .dwg, .ppt) + tabulkové překlady tzv. screens, vše v technických oborech: metalurgie, strojařina, elektro, stavebnictví, potravinářství, SW, manuals – screens
  • překlady ⦁ právní: smlouvy, notářské listiny, a v neposlední řadě také překlady osobních dokladů s ověřením
  • překlady LÉKAŘSKÉ a FARMA překlady ve vysoké kvalitě cílové textové práce
  • lékařské překlady: ⦁ medicína, farmacie, lékařství (angličtina, němčina, ruština, polština, švédština, maďarština, španělština), s referencmi z IKEM, Bulovka a LF ÚK
  • překlady vědecké: abstrakty, vědecké studie (angličtina, němčina, francouzština, ruština)
  • technologické překlady / legislativní technický překlad á

Žádáte-li specializovaný překlad – kontakt naleznete ZDE.

KONTAKTY

Zařazeno do témat: ,