Slovenské technické překlady: CAD výpočet

  • 27. 1. 2021

Jsme si vědomi „česko-slovenského“ technického pokroku vládnoucího napříč sociálním spektrem. Máme pochopení pro technické novinky a technicky se dovzděláváme, ostatně i každý nový překlad je svým způsobem novým zdrojem a důvodem dozvědět se o oboru více. Technické překlady do slovenštiny: možnosti U technických překladů z/do slovenštiny nastávají pokaždé jedna ze dvou variant: technický slovenský překlad je ze […]

Zařazeno do témat: ,