Množstevní rozsahy v maďarských překladech

  • 16. 12. 2017

Kapacita jednoho překladatele pro maďarštinu, činí přibližně 150-200 normovaných stran za měsíc – při plném nasazení. Při „výtíženosti překladatele“ jinými zakázkami – kapacita klesá. Naše kapacita pro soudní překlad do maďarštiny, např. smluv činí asi 15 normovaných stran týdně. Lékařské překlady, asi 20 NS týdně. 1 maďarská překladová normo-strana Překlad jedné normované strany do maďarštiny, […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady němčiny: Technické, ověřené 100 NS

  • 15. 12. 2017

Překlady němčiny a technické a o věřené překlady všech dokumentů v Praze. Relativní disponibilita 7 dní v týdnu. Jsme schopni splnit v extrémních případech i super INTENZIVNÍ překlady, tj. např. 300 stran soudně ověřených překladů do německého jazyka / týdně (nebo 100 stran technických za jeden pracovní týden). Jedná se o expresní případy smluv do […]

Zařazeno do témat: ,