Překlady italštiny: terminologie

  • 25. 1. 2021

Překlad v oboru Italština: zdroje terminologie

Stěžejními publikacemi v oblasti hospodářské a právní překlady italštiny jsou na českém trhu zejména dva odborně zaměřené slovníky, určené právě překladatelským subjektům. Těmito publikacemi jsou „Hospodářský česko-italský“ slovník a slovník právních pojmů. Zdaleka nezůstáváme ale jen u nich. Tyto publikacemi jsou pouze překladovými slovníky a rozhodně první z nich nenajde na českém trhu v oblasti např. účetních pojmů konkurenta.

Nejčastější ověřené překlady italštiny:

  • výpis z obchodního rejstříku
  • výpis z rejstříku trestů
  • překlad plné moci
  • překlad rozhodnutí soudu
  • rodný list
  • oddací list
  • vysvědčení/osvědčení
  • diplom VŠ

Slovníky pro překlady italštiny

Z původních italských publikací zmíním např. výkladový slovník „Enciclopedia legale di selezione“, kde lze také vyhledat autentické smlouvy aj. Překlady italštiny jsou vypracovány v týmu na základě dohody mezi odborníky na překlad tak, aby se mohl určit nejlepší dodavatel překladu z hlediska odbornosti.

Kolik ekonomicko-hospodářský překlad z/do italštiny stojí

Cena ekonomicko-hospodářského překladu z/do italštiny se odvíjí dle jeho náročnosti. Každý překlad je jiný. Existují překlady, jejichž náročnost není vysoká a jsou například běžnými výkazy, statistikami. Naproti tomu existují ekonomicko-hospodářské překlady z/do italštiny, které si vyžadují mimořádnou znalost dané problematiky a občas si vyžadují ještě konzultaci nějakého odborníka z právního prostředí, např. ekonoma.

Žádáte-li překlady italštiny – kontaktujte překladatele prosím ZDE.

Ceny italských překladů

U nás se většinou s překladem ekonomického tématu vejdeme do běžné taxy, která u překladu z jazyka začíná na cca 200 Kč a na překladu do jazyka na 250 Kč. Pro rodilého mluvčího – překladatelku – není problém český ekonomický text svižně přeložit do svého rodného jazyka.

Překlady italština: rozsah

Profesionální rozsah v oboru překlady – italština, od písemných překladů, až po paralelní služby překladů ústních, zvaných tlumočení. Nadále tlumočení, v různě daných podmínkách a jejich další dělení. Překlady v oboru Italština, zpravidla vypracovává odborník z technického prostředí (medicínského prostředí – lékař) nebo odborník jmenovaný soudem.

Překlady italština: tlumočník

Tlumočník jmenovaný soudem (dříve dle relativně snadných podmínek pro jmenování, dnes změněno) se věnuje zákonem předepsané normě a výkladu toho, s jakou péčí a kvalitou ověřené překlady v oboru Italština vypracovávat. Zpravidla se jedná o normy ohledně kvality a metodě překladu (jak fyzicky pojatého – z hlediska papírových dokumentů, tak z hlediska úřední úpravy překládaných dokumentů).

Překlady italština: norma

Normu určuje také kodex soudního tlumočníka, který naštěstí dán náturou samotných tlumočníků, bývá bezezbytku naplněn a dodržován. Překlady v oboru Italština jsou co metod shodné s překlady jiných jazyků a jiných překladatelů a tlumočníků.

Žádáte-li překlad odborného textu z oblasti obchodu a ekonomie – kontaktujte nás prosím ZDE.

 

 

Zařazeno do témat: ,