Obory překladu

Naší řádnou specializací jsou výhradně a především překlady z oborů našich kolegů expertních překladatelů – přesně takové obory v nichž mají překladatelé letitou praxi. Tým akademických překladatelů sestává z asi 46 překladatelů/rodilých i lokálních mluvčích. Konečný výčet všech oborů není možný a proto alespoň předkládáme obecný výčet toho, co se u nás nejvíce překládá.

Obory překladu konkrétněji:

 • bezpečnostní listy a tedy překlady z oboru chemie (dle platné legislativy: nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015)
 • etikety k bezpečnostním listům: dodání zákonných frází a symbolů + kontrola grafického návrhu
 • registrace látek do CHLAP (český registr nebezpečných látek)
 • překlady technické (překlad manuálu k obsluze stroje, překlady popisů výrobků apod.)
 • překlady v různých formátech (.odt, .xlsx, .pdf, .dwg, .ppt + další
 • excelový překlad tzv. screens,
 • vše v technických oborech: metalurgie, strojařina, elektro, stavebnictví, potravinářství, SW, manuals – screens, Excelové položky
 • překlad podporovaný CAT tools, zpracování v AdobeIn + další náročnější formáty
 • právní normy a smlouvy / dodatky ke smlouvám , notářské listiny, a v další řadě,
 • překlad osobních dokladů se soudním ověřením
 • překlady v oborech marketing, ekonomie, analýza, zredukování duplicit v textech, popiscích produktů u webových stránek
 • překlady od lékařů v oborech ve velmi vysoké kvalitě
 • lékařské překlady: humánní lékařství, veterinární lékařství,
 • překlady z farmacie (angličtina, němčina, slovenština, francouzština ruština, rumunština, polština )
 • překlady vědecké: abstrakty, vědecké studie (angličtina, němčina, ruština, polština, maďarština, slovenština, ukrajinština, italština)
 • technologické překlady / legislativní technický překlad
 • překlady / lokalizace aplikací a webových stránek, do všech jazyků, viz další nabídka

Stěžejní překladatelská báze

Stěžejní část práce spočívá v překladech z/do italštiny z/do angličtiny a němčiny. – z čehož plyne, že nejsme fixováni pouze na italštinu, ale naše druhá sekce tvoří stěžejní odbornou část. Tj. nejčastější překladová kombinace probíhá mezi italštinou-češtinou-němčinou. Překlady dodáváme v krátkých termínech do 24 hodin a to jak překlady s ověřením (Vodičkova ulice, Praha 1), tak další kratší překlady písemného charakteru, tj. překlady krátkých smluv, krátké technické překlady do cca 10-15 stran textu.

Překlady ve Vodičkově v Praze

K Praze se zpravidla a striktně váží překlady se soudním ověřením, kde probíhá kontakt mezi překladatelem a klientem, který zadává ověřený překlad dokumentu nebo matričního dokladu a v zápětí jej vyzvedává. Tento kontakt realizujeme v některých lokalitách Prahy, z nichž nejvýznamnější je ta, ve Vodičkově ulici. Ve Vodičkově předáme všechny ověřené překlady z/do italštiny.

Žádáte-li od nás kvalifikovaný překlad italštiny, kontaktujte nás prosím ZDE.