Příklady cen italských překladů

Průměrná cena za překlad se zprostředkovacím poplatkem za překlad z/do italštiny.

Průměrná cena za překlad italštiny ve vybraných českých agenturách spočítána z cen na431 Kč/NS – překlad z italštiny. a 462 Kč/NS – překlad do italštiny.

Tým překladatelů italštiny: průměrná cena překladu 270 Kč, cena za hodinu tlumočení 900 Kč – tlumočník prezidenta republiky.

Průměrná cena tlumočení italštiny agenturou – viz. agentury z tabulky.

Průměrná cena tlumočení agenturou –1180 Kč/hodinu. Pozn: U cen byla zprůměrována i délka využití služeb (až do 1 týdne) a počtu normovaných stran (do 100 objednaných stran překladu). Je pravděpodobné, že se u některých agentur budou ceny ještě lišit – dáno například malým počtem objednaných stran.

Tým překladatelů italštiny: průměrná cena překladu 270 Kč, tlumočení 900 Kč.

Tým překladatelů italštiny: NE-agenturní překlady=NE-agenturní ceny.

Průměrná cena za neagenturní překlad italštiny u Týmu překladatelů italštiny

270 Kč/normovanou stranu – Tým překladatelů italštiny

Průměrná cena za 1 hodinu tlumočení italštiny u Týmu překladatelů italštiny

900 Kč/hodinu tlumočení – Tým překladatelů italštiny Co z toho plyne? Plyne z toho fakt, že průměrná výše zprostředkovacího poplatku u italských překladů činí 40 % z reálné ceny překladuReálná cena italského překladu je cenou, kterou vyjádří překladatel svým úsilím vloženým v podobě času a intelektuální práce vložené do textu-překladu. U pouhých deseti normovaných stran se výše takového poplatku (rozdíl agenturní a NE-agenturní cenou) vyšplhá již na několik tisíc korun.