Překlady ověřené / soudní

 • expresní překlady rodných listů
 • noční překlad rodného listu
 • ověřený překlad: angličtina, němčina, francouzština, ruština, italština
 • rychlý telefon: 608 666 582

Překlady z titulu jmenování soudním tlumočníkem patří mezi jeden z hlavních pilířů naší překladatelské aktivity. Naše kolegyně soudní překladatelka jazyka italského vyhotovuje ověřené překlady listin, smluv, rozsudků, výpovědí, certifikátů, potvrzení atd. v centru Prahy i na počkání. Další lokality kombinovaným způsobem, tzv. úředně ověřeným překladem datovou metodou + zaslání zásilky s fyzickou listinou.

Překlady ověřené: situace se soudní tlumočnicí

Obrátit se na ni můžete zejména v případech, kdy žádost třetí stranou na ověřený překlad vašeho:

 • maturitního vysvědčení či jiného dokladu o vzdělání,
 • cestovního pasu,
 • rodného listu, oddacího listu,
 • listiny, certifikace,
 • překlad smluv,
 • překlady rozhodnutí soudu,
 • překlady dalších dokladů o vzdělání: diplomy, maturitní vysvědčení,
 • překlady anotací,
 • ověřené překlady diplomů z latiny do angličtiny a němčiny, ruštiny apod.
 

Poptávka ověřených překladů – ruština, řízeno poštovní cestou:

1) zaslat scan dokladů (překlad z ruštiny: pas, rodný list, rozvodový list)
2) vyčkat cenovou nabídku
3) odsouhlasit cenovou nabídku
4) zaslat ověřené kopie dokladů k úřednímu překladu poštou
5) vyčkat na obálku s realizovaným překladem
Ověřené překlady: termíny
 • ověřený překlad v centru Prahy 2 listiny: do druhého dne
 • ověřený překlad v centru Prahy 8 listin: expresně do druhého dne
 • ověřený překlad v centru Prahy 8 listin: super expresně téže den
 • ověřený překlad mimo Prahu 2 listiny: do 3 pracovních dnů
 • ověřený překlad mimo Prahu 2 listiny: expresně do druhého dne
 • ověřený překlad mimo Prahu 8 listiny: běžně do 4 pracovních dnů
 • ověřený překlad mimo Prahu 8 listiny: expresně do 3 pracovních dnů
 • ověřený překlad mimo Prahu 8 listiny: do druhého dne

Kolegyně je k dispozici ve všední i mimopracovní den na kontaktech ZDE.