Polština

  • 20. 11. 2021
  • lékařství – lékařské zprávy
  • specializovaná chemie
  • překlady z techniky – rumunské a české manuály
  • marketing
  • věda a právo
  • právní a úřední překlady do rumunštiny

Do polštiny a z polštiny provádíme expresně všechny druhy překladů, a to včetně překladů ověřených. Typologie polských překladů zasíláme elektronicky anebo předáváme osobně přímo v Praze – v případě ověřených překladů. Ve věci zasílání překladů do ČR se soustředíme hlavně na překlady se soudním ověřením, kdy klienti, tyto obdrží do datové nebo poštovní schránky. Nadále překládáme všechny typy manuálů a obchodně-technických dokumentací z/do polštiny. Překládáme bezpečnostní listy a lékařské zprávy.

Žádáte-li překlad do polského jazyka, kontaktujte nás ZDE.