Ruština

  • 20. 11. 2021

lékařství chemie překlady z techniky marketing věda a právo právní a úřední překlady Do ruštiny a z ruštiny provádíme expresně všechny druhy překladů, a to včetně překladů ověřených. Typologie ruských překladů zasíláme elektronicky anebo předáváme osobně přímo v Praze – v případě ověřených překladů. Ve věci zasílání překladů do ČR se soustředíme hlavně na překlady se […]

Zařazeno do témat: ,

Specializace V PŘEKLADECH

  • 27. 1. 2021

Specializací týmu Akademických překladatelů (překlady italštiny) jsou výhradně a především obory našich kolegů profesionálních překladatelů – tedy obory v nichž mají překladatelé mnohaletou praxi. Tým akademických překladatelů sestává až z 67 překladatelů/rodilých i nerodilých mluvčí jazyků (z toho 20 tlumočníků a 30 soudních překladatelů / nadále až 15 lékařů / chemiků / zvěrolékařů / 2 právníků […]

Zařazeno do témat: ,