Specializace V PŘEKLADECH

  • 28. 1. 2024

Specializací týmu Akademických překladatelů (překlady italštiny) jsou výhradně a především obory našich kolegů profesionálních překladatelů – tedy obory v nichž mají překladatelé mnohaletou praxi. Tým akademických překladatelů sestává až z 67 překladatelů/rodilých i nerodilých mluvčí jazyků (z toho 20 tlumočníků a 30 soudních překladatelů / nadále až 15 lékařů / chemiků / zvěrolékařů / 2 právníků […]

Zařazeno do témat: ,

Lokalizace bezpečnostních listů podle pravidel CLP 📝

  • 9. 8. 2023

📝 Lokalizace bezpečnostních listů je klíčovým prvkem v průmyslu chemických látek. Podle pravidel CLP (Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí) je nutné informace dostupné v angličtině přeložit do jazyků jednotlivých členských států EU. 😃 Tato pravidla zajišťují, že všichni pracovníci a spotřebitelé mají přístup k potřebným informacím v jazyce, který rozumí. 🧪 […]

Zařazeno do témat: ,