Tlumočník italštiny

Kdo je konferenční tlumočník italštiny po Skype/telefonu? Tlumočení strany z druhého na druhém konci světa: Už jsme zapomněli? Ano, toto je dnešní svět! Internet, vesmírné satelity a italský tlumočník na dálku.

Tlumočník italštiny

Co je konferenční , nebo jednoduché tlumočení italštiny po Skypu/telefonu: Konferenční tlumočení italštiny po Skype/telefonu je tlumočení, které zprostředkovává tlumočení mluveného projevu, které probíhá díky moderním komunikačním možnostem prakticky na jakoukoliv vzdálenost a s libovolným počtem účastníků.

Žádáte-li tlumočníka italštiny – kontaktujte jej ZDE.

 Tlumočník italštiny

Jaký prostor na trhu tlumočení tato služba zabírá: Nemalý. Firmy, společnosti, manažeři, jednatelé, kteří často cestují či potřebují tlumočníka pro tlumočení jednání, nebo hovoru s italskou firmou (stanou) využívají těchto služeb velmi často. Jedná se obvykle o velmi krátké až krátké dialogy, kde je tlumočen projev české strany do italštiny a italské strany do českého jazyka.

Tlumočník italštiny: čas, výhody

Jak dlouho to trvá: Většinou krátký, nebo středně dlouhý čas. Tlumočení po telefonu je otázkou rychlosti – tak veliké rychlosti, kdy manažer firmy rozhodne o tom, že potřebuje hovořit se svým obchodním partnerem, či s jiným, jinak pro něj komunikačně složitým, italským subjektem.

Její nesporné +: Jsou tedy propojitelnost, nebo-li rychlost se kterou se spojíte prostřednictvím tlumočníka s italskou stranou a cena, té totiž nemůže běžné tlumočení konkurovat.

Tlumočník italštiny k dispozici – kontaktujte jej ZDE.

Tlumočník italštiny: ČR

Úspora času a tedy peněz. Absolutně odpadají náklady za cestovné tlumočníka a to platí jak pro Prahu, tak v rámci ČR. Běžný tlumočník si musí ke klientovi zajistit dopravu, připravit se na cestu, musí za klientem dojet. U tlumočení italštiny prostřednictvím Skypu, nebo telefonu, tyto přípravy odpadají a jde se tak rovnou na věc – pohotově se tlumočení prostřednictvím telefonu.

Rychlost: Především rychlost se kterou lze konferenční tlumočení prostřednictvím Skype/telefonu provést. U nás hraje roli také pohotovost, jsme schopni nabídnout svým klientům spojení do 5 minut. Tlumočené jednání do italského jazyka tak nemusí čekat a dlouhosáhlými úkony obstarávat tlumočníka.

Tlumočník italštiny: kvalita

A jaké kvality musí samotný tlumočník italštiny po telefonu mít?: Rychlost, pohotovost, velmi logické uvažování, musí to být matematik, tlumočník, ekonom v jedné osobně na telefonu. Musí zajistit logickou a plynulou komunikaci mezi klientem a jeho partnerem. Neměl by to být žádný strnulý intelektuál. Tlumočník po telefonu je mužem/ženou, kteří zvednou telefon a dělají na výbornou svou práci – zprostředkují kvalitní tlumočení italštiny telefonem.

Tlumočení italštiny: obory

V jakých oborech se nejčastěji tlumočení italštiny po Skype/telefonu provádí: 

Tlumočení italštiny po telefonu, nebo Skypu se provádí převážně v oblasti obchodního, či partnerského jednání. Lze a často se tak stává vésti i konferenci v právních vědách a v neposlední řadě řešit i různé obchodní situace, které si žádají urgentního řešení. Takže podtrženo sečteno zde máme: obchod, právo, ekonomii, techniku.

Tlumočník italštiny: lokace

Odkudkoliv: Ano, lze se spojit odkudkoliv. Z cesty automobilem. Z kanceláře. Z letiště apod. Po vytočení dodaného telefonního číslo proběhne konferenční, či jednoduché tlumočení po telefonu.

Interprete della lingua ceca

Pro italské zákazníky: Stejnou službu tlumočení po telefonu/ Skypu poskytujeme pro italské zákazníky. Může se jednat o italské firmy působící na českém trhu, nebo naopak italské firmy mající své působiště v Itálii či tedy koneckonců pro všechny firmy, které se nacházejí v jakékoliv části světa. Například česká strana v Praze a jejich italský kolega či firma, kterou je nutno kontaktovat v Sydney.

Interprete lingua ceca

Interprete di conferenza Skype/ telefono: Pro zákazníky stránku připravil Dr. Roberto Powell (překladatel i IT specialita na italské webové projekty).

Kontakt na tlumočníka italštiny –  kontaktujte jej ZDE.