Španěština

  • 20. 11. 2021

lékařství chemie – lokalizace bezpečnostních listů dle národních a EU parametrů překlady z techniky marketing věda a právo právní a úřední překlady Z/do španělštiny provádíme překlady jak běžných textů, tak textů vysoce odborných (překlady lékařských zpráv) a to včetně překladů ověřených – ověřené překlady, pak v Praze jako EXPRESNÍ variantu překladu. Specializujeme se na španělské […]

Zařazeno do témat: ,