Ukrajinština

  • 20. 11. 2021

lékařství chemie překlady z techniky marketing věda a právo právní a úřední překlady Do ukrajinštiny a z ruštiny provádíme expresně všechny druhy překladů, a to včetně překladů ověřených. Typologie ukrajinských překladů zasíláme elektronicky anebo předáváme osobně přímo v Praze – v případě ověřených překladů. Ve věci zasílání překladů do ČR se soustředíme hlavně na překlady se […]

Zařazeno do témat: ,

Odborné překlady SMLUV

  • 27. 1. 2021

1.4 Překlady budou zadávány obvykle elektronickou formou jako soubory ve formátu word nebo pdf. Objednavatel bude zadávané Překlady zasílat Zhotoviteli elektronicky na e-mailovou adresu: teamprekladatelu@gmail.com, Zhotovitel bude hotové Překlady zasílat Objednavateli elektronicky na e-mailovou adresu: xxx. Nebude-li možné zaslat Překlad elektronicky, bude předán osobně nebo zaslán poštou na níže uvedené doručovací adresy Objednavatele a Zhotovitele. […]

Zařazeno do témat: ,