Lékařsko-farmaceutické překlady

  • 27. 1. 2024

Lékařsko-farmaceutické překlady: cíle

Lékařsko-farmaceutické překlady: pro farmacii, výzkum, lékařskou jazykovědu. Přechody mezi jazyky: ano. Nejčastější mezijakykové Vědecko-lékařské překlady: angličtina-němčina, angličtina-polština, angličtina-ruština, angličtina-švédština, angličtina-slovenština. Vysoká odborná úroveň farma překladu: ano. Partecipace lékařů v oborech pro vývoj (protetika, imunologie, transplantologie): ano. Nasazení lékaře na projekt: dle aktuální nejlepší možné kapacity.

Lékařsko-farmaceutické překlady: jazykové kapacity

Lékařsko-farmaceutické překlady: čeština, slovenština, angličtina, ruština, francouzština, polština, švédština. Překlady od publikujícíh lékařů, farmaceutů, vědců.

Další kvalitativní vlastnosti dovávaných lékařsko-farmaceutických překladů:

  • Zajištění jazykových předtiskových korektur v daném jazyce: ano.
  • Dodání v termínech: dle rozsahu.
  • Možnost krátkých expresních zakázek: ano.

Lékařsko-farmaceutické překlady: tým

Lékařsko-farmaceutické překlady: 10 lékařů z klinickou praxí žijících v zahraničí (Švýcarsko, Německo, Izrael, Polsko, Rusko, Švédsko) i v ČR. Postup při řízení projektů lékařsko-farmaceutických překladů:

  • příjem informací ohledně požadovaného projektu od zadavatele (rozsah, charakter, zvláštní instrukce pro zpracování lékaři)
  • zhodnocení kompatibility aktuální dostupnosti realizačního týmu lékařů k požadovanému projektu
  • dodání informací klientovi o disponibilitě a kompatibilitě týmu (případně doladění termínů dodání apod.)
  • zadání projektu zadavatelem výkonnému týmu
  • dodržení termínu dodání + předání projektu zadavateli

Žádáte-li lékařsko-farmaceutický překlad, kontakt na tým lékařů je ZDE.