Překlady italštiny: ekonomie

  • 25. 1. 2021

Co jsou překlady ekonomicko-hospodářských textů z/do italštiny

Překlady ekonomicko-hospodářských textů z/do italštiny jsou velmi důležitým oddílem překladatelské problematiky. Překlady ekonomicko-hospodářských textů mají svá specifika a pro jejich realizaci je nutné mít s překlady do italštiny bohaté zkušenosti a mít také minimální znalosti ekonomie, daňové problematiky, jak italské, tak té české. Překladatel musí ovládat terminologii ekonomických a hospodářských obratů a jejich ekvivalentů do překládaného jazyka a správně tyto volit.

Kdo ekonomicko-hospodářské texty z/do italštiny vyhotovuje

Překlady ekonomicko-hospodářských textů z/do italštiny většinou vyhotovuje překladatel, který se zabývá písemnými překlady a to konkrétně překlady ekonomicko-hospodářských textů. Měl by být člověkem s kvalitní teoretickou základnou překládaného jazyka a člověkem, který umí spojit teorii a praxi; člověkem, který umí ověřovat termíny na internetu, či je nadále ještě konzultovat s dalšími odborníky: ekonomy, daňovými poradci.

Žádáte-li překlad odborného textu z oblasti ekonomie, kontaktujte nás prosím ZDE.

 

 

 

Zařazeno do témat: ,