Tlumočník italštiny: Praha

  • 26. 1. 2024

Nejaktivnější tlumočník italštiny v Praze 2: Mezi tlumočníky italštiny, naše překladatelka patří mezi nejaktivnější současné tlumočníky pro Prahu 1 a 2 + další Prahu. Kolegyně – soudní tlumočník – je k dispozici na přímém kontaktu a lze se s ní dohodnout prakticky okamžitě na překladu, nebo tlumočení se soudním razítkem.

Další úkony prováděné tlumočníkem italštiny

Kolegyně vypracovává přibližně 4 překlady denně + provádí cca 2 x tlumočení během jednoho pracovního týdne/ nebo dle požadavků klienta a časové náročnosti tlumočení.

Tlumočník italštiny: Praha, ČR, Itálie

Disponibilita tlumočníka nejenom v hlavním městě, ale také v celé České Republice, Itálii, případně v celé Evropě. Možné volné termíny pro tlumočení, délka tlumoční a obsah: jsou předmětem individuální dohody s tlumočníkem.

Žádáte-li tlumočení italštiny – spojte se s tlumočníkem ZDE. 

Tlumočení italština: kvalitativně

  • doprovodná tlumočení
  • konsekutivní tlumočení
  • simultánní tlumočení, nebo-li tlumočení kabinové

Tlumočení typologicky: tlumočnicky méně standardizované úkony

– překlady právní, tedy u překladů, které vyžadují další asistenci a konzultaci skrze tlumočníka s protistrannou
– překlady listin, téže – konzultace s italskou protistranou
– překlady smluv – téže: zpravidla probíhá ve firmě u notáře

Všechna zmíněné méně standardní tlumočení Tlumočení v oboru: italština, realizují našei kolegové pro italský jazyk, v čele s vedoucím tlumočníkem.  Zajišťují tlumočení technické, tlumočení na zdravotních seminářích, tlumočení obchodního charakteru, ale také tlumočení v politice nebo na vládních a zastupitelských jednáních.

Tlumočení italština: lokace

Včetně Prahy a Brna, také celá ČR. Nadále pak výjezd tlumočníka k tlumočnickému úkonu kamkoliv po Evropě. Druhým nejčastějším místem pro tlumočení italštiny, bývá pak Itálie. Dalšími místy konferencí s potřebou tlumočení mluveného italského projevu, jsou některé další Evropské země.

Rozsah tlumočení: italština
  • krátké úkony: např. tlumočení svatebních obřadů (nejčastěji Praha a středočeský kraj + soudní tlumočník italštiny), nadále pak ČR s občasným výskytem
  • schůzky u notáře: úkony do 120 minut trvání
  • autoškoly s účastí tlumočníka italštiny: razítko
  • obchodní schůzky, meetingy – cca půl dne, nebo celý den
  • školení, zaškolení personálu, obchodní cesty: až několik dní

Pro bližší kontakt se soudním tlumočníkem se s ním spojte – ZDE.

Zařazeno do témat: