Překlady angličtiny: odborné portfolio

  • 27. 1. 2024

Data sheets: Překlady do angličtiny

Jedná se pouze o čistě marketingový název pro zpracování bezpečnostních listů, které jsou z odborného hlediska otázkou znalostně legislativní a chemicko-obsahovou. Námi správně používaný termín tedy zní: zpracování bezpečnostních listů do angličtiny, češtiny, němčiny, slovenštiny, maďarštiny, polštiny, apod. – vše dle CLP.

REGISTRACE CHLaP, Reach

Další souvislou službou v tomto oboru je registrace do CHLaP a dalších systémů a případně současné vypracování etikety, do anglického, českého, polského jazyka apod. (kompletní vypracování inženýrem chemie, nebo dodání podkladových/zákonných frází klientovi a jejich následná kontrola usazení včetně polohy, velikosti umístění výstražných symbolů v etiketě apod).

Překlady angličtiny: pokročilé formátování

Technické překlady + pokročilá formátovací, editační a konverzí práce překladatele specislisty, pracujícího s nejenom CAD překladovými aplikacemi ale také rozšířenou paletou programů schopných graficky moderovat nebo napravovat dokumenty zákazníků. Za nápravu se dá považovat v podstatě každá práce, která je důslekem žádosti o překlad ve formátu, který sice je strandardním formátem, ale podklady pro jeho moderování už standardem nejsou. Za nestandard považujeme např. PDF neoriginální soubor – bez dodání editovatelné verze .doc, docx., anebo zkrátka, nedodání originálního / open PDF souboru.

Překlady angličtiny a švédštiny: pharmaceutical

K těm dochází zpravidla v oborech farmacie, medicína, ale také zmíněná technika. Farmacie je překládána do švédštiny velmi často z angličtiny, ale někdy také ze slovenštiny a češtiny. To jsou nejsilnější obory v překladech švédštiny a farmacii.

PŘEKLADY SLOVENŠTINY- GRAFIKA ETIKET

Slovenština, čeština, angličtina i švédštiny jsou realizovány ve farmaceutických oblastech výhradně lékaři a farmaceuty. Grafické zpracování obalů provádí lékař/farmaceut + případně ve spolupráci s grafikem. Jsou-li obaly k farma produktům (léky, potravní doplňky) ve výstupních základních formátech, dá se švédština provádět bez grafika a tvoří jí výhradně přímo lékař/farmaceut.

Odborné překlady angličtiny / švédštiny: benefity

  • zpracování lékaři a farmaceuty
  • zpracování techniky, vědci
  • formátové zpracování technické: ano
  • vysoká odborná úroveň výsledného překladu

Žádáte-li překlady do angličtiny: kontakt naleznete ZDE.

Zařazeno do témat: ,