Překlady z/do italštiny

  • 25. 1. 2021

Překlady do italštiny realizujeme v týmu. Realizujeme je v různých formátech a v různých modalitách formálnosti překladu: ověřený/neověřený. Mezi nečastější formáty patří: .doc, .txt, .PDF. Celkem se na překladech podílí: 6 překladatelů v týmu, z toho 3 soudní znalci v oboru. Realizace v lokacích: Praha, Brno, ČR.

Překlad do italského jazyka s ověřením: jsme neporazitelní?

To jistě ne, ale italštině se věnujeme jako hlavnímu oboru + zvládneme perfektně také ruštinu, angličtinu, němčinu. Náš tým čítá více než 10 odborníků a tak je naše kapacita v překladech italštiny celkem slušná.

KONTAKTY

Překlad do italského jazyka s ověřením: kapacita Word vs Jiné:

Kapacita se u jiných formátů neliší. Samozřejmě, že pokud je nutno překládat do italštiny výkresovou dokumentaci, která je editována v PDF editoru, je to pomalejší, ale až na tuto výjimku zvládáme stejnou kapacitu jako u překladů ve Wordu.

Při překladů do italského jazyka padá nejčastější dotaz na kapacitu nebo také jinak vyjádřeno čas. To jsou konstanty důležité nejenom pro klienta, ale také pro překladatele. Kapacity čítají cca 5 normovaných stan na osobu a den. Více je už nestandard. Méně se dá stihnout i v případě dalších úkolů, jako práce navíc: např. 1 strana ve Wordu v českém jazyce.

Překlady z/do italštiny – s překladovou pamětí?:

Ano, u překladů s pamětí se většinou dostáváme k zakázkám, u nichž se jedná o překlad z italštiny do češtiny. Jsou to zakázky, kde je vyžadována naprostá jednota v termínech a většinou si zákazník přeje mít paměť dodanou extra. U překladů s pamětí jsme schopni takto dodat například i 60 normovaných stran z italštiny do 24 hodin. Práce s pamětí je totiž rychlejší a po zaběhnutí schématu se překládá již velmi snadno. Na překlady takovéhoto rozsahu poskytujeme patřičnou slevu, což nemálo zákazníků zcela jistě ocení.

Překlad do italského jazyka s ověřením

Nejlepší metoda pro překlad do italského jazyka s ověřením je kontaktovat přímo tlumočníka a dohodnout si rozsah překladu/cenu a termín dodání, který může být velmi spěšný ale vždy nejreálnější, pokud je žádán včas.

Žádáte-li překlad odborného textu z italštiny – kontaktujte nás prosím ZDE.

 

Zařazeno do témat: ,