Při výběru jazykového kurzu vsaďte na doporučení

  • 10. 5. 2023

Jazykových škol je celá řada, jak tedy najít tu nejvhodnější? Zjistěte si, jakou formu výuky vybraný jazykový kurz nabízí, jaký je počet studentů v lekci, a co vše je zahrnuto v ceně kurzovného. Hlavně se však zajímejte o pověst a úroveň školy. Mnoho vám napoví reference od klientů, ať již na webových stránkách nebo profilu na Facebooku.

Před samotnou výukou by vám měla kvalitní jazyková škola nabídnout rozřazovací test a zařadit vás do příslušné skupiny podle úrovně znalostí. Informujte se také na postup v případě, že by vám jazykový kurz i přes rozřazení dle rozřazovacího testu nevyhovoval. I to se může stát a je dobré mít předem sjednanou možnost posunout se např. na jinou úroveň.

Dejte si jasné cíle a kontrolujte své výsledky

Strategie na efektivní učení bude v případě studia cizích jazyků velmi individuální. Budovat slovní zásobu, mluvit, poslouchat mluvené slovo – to mohou být jednotlivé preference pro výuku každého z nás. Důležité je říct si, zda je námi zvolená metoda přínosná a posouvá nás dál. Na začátku bychom si měli stanovit nějaké dosažitelné a jednoznačné cíle. Naplánujme si období, které pro dosažení cíle máme, a následně si provádějme zpětnou vazbu.

Můžeme zvolit formu objektivního testu, nebo alespoň zohlednit svůj subjektivní dojem a vnitřní pocit. Pochvalme se za to, co jsme zvládli a zjistěme, kde máme rezervy, slabiny a na čem musíme intenzivněji pracovat. Jen tak se udržíme v určitém tempu postupu a neusneme v mrtvém bodě tzv. na vavřínech.

Připravte se na krizové situace

Většinu z nás po velkém počátečním nadšení, chuti a velké míře odhodlání zaskočí krize a chuť to vzdát předčasně. Nenechme se jí znepokojit a vzpomeňme si, proč jsme vůbec začali. Jaká byla na začátku naše motivace? Jaké možnosti se nám otevřou osvojením si této nové cizí řeči? Buďme na krizové situace připraveni a překonejme je!

Spolehněte se jen sami na sebe

Práci nám usnadňují technologie, které zvládají překlad mluveného i psaného slova, a tím nás svádí k vlastní lenosti a pohodlnosti. Dokonce doba pokročila tak daleko, že je možné přes aplikaci Google využít překladač z angličtiny či jiného jazyka a opačně, který v reálném čase přeloží fotografovaný či psaný text. Naučme se však tyto pomocníky omezit na minimum a používejme v běžném životě to, co už známe. Překladač textů pro nás může zůstat jen určitou pojistkou.

Věřme si a formulujme věty tak, abychom překlad zvládli se svými vědomostmi sami. Je však jasné, že na složitější texty, např. na překlady obchodně-právních textů, smlouvy či doklady, je lepší využít odborníka.

Studium cizích jazyků je nikdy nekončící proces

Naučme se mít komunikaci v cizím jazyce rádi a těšme se z každého dalšího naučeného slovíčka. Výuka nám tak půjde lépe a s radostí budeme přijímat nové informace. Berme to jako hru, jako křížovku, kde po správně dosazených slovech najdeme tajenku. Každý cizí jazyk je krásný a má svůj charakteristický rytmus, který se musíme naučit cítit. V každé řeči se můžeme neustále zdokonalovat, a to nám nabízí celou řadu možností k dalšímu osobnímu rozvoji.

Zařazeno do témat: