Španělské a portugalské verze bezpečnostních listů: rozkoly

  • 28. 1. 2024

KLIENT SE DOTAZUJE na ADR a RID názvy. UN vydává anglickou (EN), německou (DE) a francouzskou (FR) verzi předpisů ADR a RID a dotaz zní, „zda-li, se převádí do národního práva“. Předpoklad pro platnou odpověď: V České republice, vychází ve sbírce mezinárodních smluv, takže ADR a RID názvy jsou na rozdíl od ICAO/IATA a IMCD názvů dostupné i v češtině.

PŮVODNÍ NÁZVY v Bezpečnostních listech

Ve španělštině a portugalštině MSDS byl u ADR a RID ponechán původní EN pojmenování příslušné UN kódu 1170.  Klient se dotazuje, zda je to proto, že v ES (španělské) a PT (portugalské verzi) nevychází národní legislativa pro ADR a RID a tak se používají mezinárodní názvy.

Nejednoznačný výklad legislativy BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ

Tady není zcela jednoznačný výklad, jaký jazykový formát se má použít,
protože Nařízení 2015/830 odkazuje na původní předpisy OSN, přičemž
status jednotlivých „národních“ verzí může být různý a taktéž národní
jazykové verze mohou vycházet v různých termínech (např. aktuální
verze ADR 2017 je zatím dostupná pouze ve verzích EN/FR/RU). Proto
byly ponechány originální anglické verze. Je možno však použít i
publikované národní starší verze 2015.

Specialisté na překlady bezpečnostních listů

Žádáte-li vypracování španělských a portugalských bezpečnostních listů, kontakt je ZDE.

Zařazeno do témat: