Technické překlady z/do norštiny: VÝKRESY

  • 28. 1. 2024

V technickém překladu do norštiny – z angličtiny (norštiny, švédština: zdrojové texty – anglicky, česky), jsme zaznamenali několik odlišností od standardního zadání klasických textových souborů: jednou z nich je dominantní odlišnost spočívající v překladu výkresové dokumentace a montážních listů, s legendou v norském jazyce extra. Překlad z/do norštiny: SourceMemory Extra, protože část souborů není dostupná […]

Zařazeno do témat: ,

Ruské technické překlady DOKUMENTACE a PRŮVODEK

  • 28. 1. 2024

Minulý týden, jsme přijali poptávku na další rozsáhlý překlad do ruského jazyka. Žádaná dokumentace bude čítat cca 250 normostran technických překladů, práce asi na 1,5 měsíce pro expertního překladatele. Rozsáhlá zakázka čítala typologicky snad všechny možné druhy dokumentů, od protokolů, přes texty, až po montážní a technické listy, včetně štítkování jednotlivých druhů zařízení. Práce rozmanitá s […]

Zařazeno do témat: ,